Ny bog om idrætsjuraens rolle i dansk og international sport

’Dansk og international sportsret’ er en omfattende behandling af dansk og international sportsret. Bogen er på over 600 sider og indeholder 15 kapitler, hvoraf en række kapitler indeholder emner, som aldrig tidligere har været behandlet i Danmark eller resten af Norden.

22.04.2014 | Andreas G. Jensby

I dag udkommer bogen "Dansk og international sportsret", som professor Jens Evald har skrevet sammen med advokat Lars Halgreen.

Bogen er på over 600 sider og indeholder 15 kapitler, hvoraf en række kapitler indeholder emner, som aldrig tidligere har været behandlet i Danmark endsige i resten af Norden. Det drejer sig om kapitel 3 (Sportens foreningsret), hvor foreningsretten behandles som et globalt, transnationalt retssystem, kapitel 4 (Den Olympiske Bevægelse), kapitel 6 (Sportens internationale voldgiftsret, CAS, kapitel 7 (sport og doping), kapitel 8 (sport og matchfixing mv.), kapitel 10 (Sport og medierettigheder), og kapitel 13 (Professionelle sportsklubber - kapitaltilførsel og børsnotering).

Behandlingen af disse ’nye’ emner bekræfter den opfattelse, som også er bogens pointe, at sportsretten ikke kun kan betragtes i et nationalt perspektiv, men at et globalt perspektiv er nødvendigt for at forstå moderne sportsret.

Til nytte for idrætsjurister
Som en interdisciplinær juridisk disciplin er sportsretten præget af mange forskellige juridiske discipliner såsom folkeret, EU-ret, foreningsret, kontraktret, forvaltningsret, strafferet mv. Disse belyses i bogen. De behandlede emner, temaer og problemstillinger er valgt ud fra, hvad der erfaringsmæssigt er af størst nytte for såvel den praktiserende idrætsjurist som den, der møder sportsretten for første gang.

Bogen inddrager regler og afgørelser fastsat af de internationale sportsorganisationer, som globalt har stor betydning. Det drejer sig bl.a. om afgørelser fra FIFA og UCI, antidopingregler fastsat af World Anti-Doping Agency. Hertil kommer EU-lovgivning og domme fra Domstolen, som har haft og fortsat vil have vidtgående betydning for sporten i Europa.

Indholdsoversigt

 • Forord
 • Kapitel 1. Om dansk og international sportsret – af Jens Evald & Lars Halgreen
 • Kapitel 2. Sportens autonomi – af Jens Evald
 • Kapitel 3. Sportens foreningsret – af Jens Evald
 • Kapitel 4. Den Olympiske Bevægelse – af Jens Evald
 • Kapitel 5. Sportens tvistbehandling – af Jens Evald
 • Kapitel 6. Sportens internationale voldgiftsret CAS – af Jens Evald
 • Kapitel 7. Sport og doping – af Jens Evald
 • Kapitel 8. Sport og matchfixing mv. – af Jens Evald
 • Kapitel 9. Sport og EU-ret – af Lars Halgreen
 • Kapitel 10. Sport og medierettigheder – af Søren Sandfeld Jakobsen
 • Kapitel 11. Sport og immaterialret – af Lars Halgreen
 • Kapitel 12. Sport og spil – af Lars Halgreen
 • Kapitel 13. Professionelle sportsklubber – kapitaltilførsel og børsnotering - af Nis Jul Clausen
 • Kapitel 14. Offentlig finansiering af sport - af Karsten Naundrup Olesen
 • Kapitel 15. Sportskontrakter - af Rasmus Haugaard
 • Forfatterbiografi
 • Litteratur
 • Register over afgørelser
 • Lovregister
 • Stikordsregister

Bogen kan bestilles hos forlaget.

Yderligere information

Professor, dr. jur, Jens Evald
Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Tlf: 8716 5743
Mob: 2440 4192
Mail: je@jura.au.dk

Forskningsnyhed, Sports Law RU