Erhverv og økonomi Aarhus BSS

Ny bestyrelsesuddannelse skal hjælpe SMV’er fremad

Aarhus Universitet udbyder til december en ny bestyrelsesuddannelse skræddersyet til små og mellemstore virksomheder (SMV). Det sker fordi, bestyrelsesarbejdet i SMV’er er så anderledes fra børsnoterede virksomheder, at det kræver en særlig uddannelse. Uddannelsen, som varer 10 dage, er den første af sin slags og er udviklet gennem et tæt samarbejde med SMV’erne selv.

Initiativtager til uddannelsen, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet Mette Neville, peger bl.a. på, at bestyrelsens vigtigste rolle i SMV’er ofte er at være strategisk sparringpartner for ejerlederen og hjælpe til at skabe vækst.  Og denne rolle skal de klædes på til.

“Bestyrelsen skal kunne styrke ledelseskompetencen, dels ved at styrke ejerlederen i hans rolle som direktør, dels ved som bestyrelsesmedlem at tilføre kompetencer til virksomheden, som den ellers ikke ville have. Netop tilførsel af ledelseskompetencer er en central bestyrelsesrolle i SMV’er,” forklarer Mette Neville.

Herudover peger hun på, at der er en række særlige problemstillinger, som f.eks. generationsskifte og risikoen for konflikter i ejerkredsen, som gør arbejdet som bestyrelsesmedlem meget anderledes fra bestyrelsesarbejdet i børsnoterede virksomheder.

Eksamen skal sikre kvalificerede bestyrelsesmedlemmer
Uddannelsen klæder deltagere på til generelt bestyrelsesarbejde omkring pligter og ansvar, strategi, risikostyring, innovation, arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion mv., men har derudover et stærkt fokus på den særlige rolle, bestyrelsen har i SMV’er. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde med SMV-segmentet og deres bestyrelser, som selv vil blive inddraget i udviklingen af de enkelte moduler.

Deltagerne skal under forløbet skrive en opgave og forløbet afsluttes med en prøve, som skal bestås. Dermed adskiller bestyrelsesuddannelserne, der udbydes hos Aarhus Universitet sig fra andre.

”Formålet er at sikre, at deltagerne har kompetencer, der lever op til de krav, der i dag må stilles til professionelle bestyrelsesmedlemmer. Har man bestået prøven på postgraduate-niveau, så har man dokumenteret dette. Det har såvel deltagerne som de virksomheder, der søger efter kompetente bestyrelsesmedlemmer, en interesse i,” siger Mette Neville.

Endnu et skridt på vejen til vækst og udvikling
Mette Neville, som selv er ”vokset op” i en familievirksomhed og har erfaring fra flere bestyrelser, har igennem mange år forsket i SMV’ernes vækstpotentialer og bestyrelser. Sammen med PwC og Nykredit startede hun sidste år Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder, hvor de tre aktører bl.a. laver 3-årige udviklings- og læringsforløb for SMV’erne. Det er bl.a. erfaringerne fra dette samarbejde, som danner basis for uddannelsen.

Ifølge Director Ricci Carlsson og partner Brian Christiansen fra PwC’s Board Forum er den nye uddannelse endnu et godt skridt på vejen til at styrke SMV-segmentet.

”Det glæder os utroligt meget, at Aarhus Universitet nu tilbyder en skræddersyet bestyrelsesuddannelse til de små og mellemstore virksomheder. Vi samarbejder gennem ’Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder’ med Aarhus Universitet og Nykredit om at skabe vækst og udvikling i SMV-segmentet, og vi ser frem til nu at udvide samarbejdet til også at omfatte en egentlig bestyrelsesuddannelse med eksamen.”

Styrkelse af virksomhedens strategiske fokus
En række undersøgelser viser, at en udbredt og svær problemstilling i mange SMV’er er balancen mellem ejerledernes mulighed for at holde overblik over virksomheden og driften, samtidig med at virksomhedens vækstpotentialer dyrkes. Og netop dér skal bestyrelsen kunne træde til og hjælpe ejerlederen, forklarer Mette Neville.

”Mange SMV’ere har rigeligt at gøre med at holde driften i gang og har ofte ikke tid eller overskud til det strategiske arbejde. Det skal bestyrelsen kunne hjælpe ejerlederne med, men det kræver, at bestyrelsen selv er klædt på til opgaven, så den bliver en aktiv ressource for SMV’erne. I SMV’er vil der ofte være behov for at forankre ledelsesprocesser, f.eks. strategiprocesser, i bestyrelseslokalet og have et tættere samspil med direktionen end i børsnoterede virksomheder.“

Læs mere om bestyrelsesuddannelsen

Læs mere om Center for Små og Mellemstore Virksomheder

Yderligere information

 • Professor Mette Neville
  Juridisk Institut, Aarhus Universitet
  men@asb.dk
  Tlf.: 3020 1870

 

Fakta om bestyrelsesuddannelsen for SMV’er på Aarhus Universitet

 • Fokus: Uddannelsen er den første af sin slags med specifikt fokus på SMV’er
 • Start: første hold udbydes med start ultimo 2013
 • Varighed: Uddannelsen afholdes over 10 hele dage (10 moduler) i perioden 5.12. 2013-19.6. 2014.
 • Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2013
 • Holdstørrelse: Maks. 25 per hold.
 • Undervisere: Alle hold har én gennemgående kursusledelse, som er til stede samtlige undervisningsdage
 • Indhold: Bestyrelseskurserne og -uddannelserne tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer og kombinerer det med den nyeste teori. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan han/hun selv bringer den erhvervede viden i anvendelse i eget bestyrelsesarbejde, således at han/hun selv kan tilrettelægge bestyrelsesarbejdet præcist til deres udfordringer. Gennem opgaver, workshops mv. får deltagerne mulighed for “at kunne selv”.
 • Eksamen/opgave: Deltagerne skal under forløbet skrive en opgave, hvor teori og praksis bindes sammen. og forløbet afsluttes med prøve, som skal bestås. Formålet er at sikre, at deltagerne har kompetencer, der lever op til de krav, der i dag må stilles til professionelle bestyrelsesmedlemmer.
 • Andre uddannelser: Aarhus Universitet udbyder også en Strategisk Bestyrelsesuddannelse, hvor der særligt fokuseres på bestyrelsens strategiske rolle, herunder også rollen som sparringspartner, kriseledelse og -kommunikation samt innovation.
 • Website: http://bss.au.dk/samarbejde/kurser-og-netvaerk/bestyrelsesuddannelse-med-fokus-paa-smaa-og-mellemstore-virksomheder-smv/