Nu vil udlandet læse om dansk jurist

Jens Evalds biografi om den store danske retsvidenskabelige tænker, Alf Ross, udkommer nu i England og USA. Bogen skabte en del debat og omtale, da den udkom i Danmark i 2010. Ikke mindst pga. bogens bedømmelse af Ross’ betydning i dag.

Udenlandsk interesse for den danske jurist, Alf Ross (1899-1979), fører nu til, at professor Jens Evalds biografi, Alf Ross – a life, udkommer i både England og USA den 18. juni i år.  Alf Ross var sammen med to svenske kolleger ophavsmanden til den såkaldte skandinaviske realisme inden for det retsteoretiske og retsfilsofiske område, som stadig diskuteres og undervises i verden over.

Skabte debat
Da bogen udkom i Danmark i 2010, skabte den en del debat. Blandt andet om Alf Ross’ betydning for juraen i dag, forklarer forfatteren, Jens Evald.

”Alf Ross var den store stjerne på den danske retshimmel og kendt langt udover landets grænser. Jeg får indimellem henvendelser fra folk i udlandet, som er meget interesseret i Ross’ liv og lære, så det er derfor et naturligt skridt, at bogen nu udkommer på engelsk,” siger Jens Evald.

Kontroversielt eller rigtig godt
Da Jens Evald i sin tid påbegyndte arbejdet med bogen om Alf Ross’, var han ikke klar over, præcis hvad der ventede. Under et besøg i Norge blev han blev han af norske kolleger gjort opmærksom på, at Alf Ross havde efterladt sig både dagbøger og private breve, som befandt sig på Det Kongelige Bibliotek i København.

”Det viste sig, at Alf Ross havde levet et alt andet end uspændende liv. Både fagligt men bestemt også på det personlige plan. Jeg valgte at lave en åben og ærlig biografi af hans liv på baggrund af materialet og tænkte, at det måske enten blev rigtigt godt eller kontroversielt. Det blev nok en god ting midt imellem,” forklarer Jens Evald.

Bogen Alf Ross – A life udkommer i England og USA den 18. juni 2014.

Yderligere information

Professor Jens Evald
Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

M: je@jura.au.dk
T: 8716 5743