Mindeord om lektor, tidligere studieleder, institutleder og dekan Tom Latrup-Pedersen

Lektor på Juridisk Institut Tom Latrup-Pedersen er den 30. december 2014 gået bort efter kort tids alvorlig sygdom. Tom Latrup-Pedersen blev 60 år.

Det er med stor sorg, at vi på Juridisk Institut og School of Business and Social Sciences har modtaget meddelelsen om, at vores kollega Tom Latrup-Pedersen alt for tidligt er gået bort som følge af en alvorlig sygdom. Tom var en vellidt kollega, en dygtig underviser og ikke mindst en stor kapacitet og ekspert inden for offentlig ret, som vil blive savnet.

Studieleder, institutleder, dekan og rejselysten jurist
Tom blev ansat som adjunkt ved Juridisk Institut tilbage i 1983 og har dermed i mere end 30 år været en kendt og vellidt skikkelse på både Juridisk Institut og på det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet. Han var i perioden 1987-1993 formand for Det Juridiske Studienævn, hvor han bl.a. var ankerpersonen ved omlægningen af jurastudiet til den studieordning, der findes i dag. Tom var i perioden 1994-2000 prodekan ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet, hvorefter han var dekan i perioden 2002-2006. I de mellemliggende to år var Tom institutleder ved Juridisk Institut.

Tom har haft sit primære faglige virke inden for offentlig ret, hvor han utrætteligt har forsket og undervist i bl.a. EU-ret, folkeret og forvaltningsret for såvel jura- som statskundskabsstuderende. Hans store viden om europæisk ret har gennem tiden været efterspurgt rundt om i verden, hvor han har holdt gæsteforelæsninger og kurser i bl.a. Spanien, de baltiske lande og USA. Fra 1991 til 1994 var Tom i perioder ansat hos Danida under Udenrigsministeriet, hvor han var udsendt til Nepal og Tanzania som rådgiver i forbindelse med landenes igangværende demokratisering.

Derudover har Tom i en periode forsket i Salzburg, taget en HD i Organisation og Ledelse på Handelshøjskolen i Aarhus og en Master of Laws fra McGeorge School of Law i Sacramento.

Tom har igennem sin lange ansættelse sat sit tydelige præg på Juridisk Institut, hvor han altid loyalt har deltaget i at udvikle instituttet. Han havde en glødende interesse for IT – og var derfor en drivende kraft i implementering og udvikling af brugen af IT ved såvel Juridisk Institut som ved universitetet.

Tom har igennem sin lange ansættelse været en meget afholdt og vellidt kollega. Kendetegnende var hans store hjælpsomhed og imødekommenhed. Tom tog sig altid tid, hvad enten det drejede sig om at vende en faglig problemstilling eller at få en computer til at fungere optimalt. Desuden var han i ordets bedste forstand et ordentligt menneske. Han vil blive savnet.

Satte sit præg på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
For Svend Hylleberg, dekan på School of Business and Social Sciences, som bl.a. rummer det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet, er der ingen tvivl om, at Tom vil blive både savnet og husket for sin indsats og behagelige væsen:

”Jeg havde den glæde som institutleder at arbejde sammen med Tom Latrup-Pedersen i hans dekanperiode. Tom var en retlinet person, der på bedste måde fik samarbejdet i fakultetsledelsen til at fungere gnidningsløst. Hans saglige og rolige mødeledelse var en fornøjelse, og man var altid sikker på hans opbakning, når beslutningerne var taget,” siger Svend Hylleberg.

Juridisk Institut, den 6. januar 2015

Tine Sommer

Institutleder