Mette Neville udpeget af to ministre

Både erhvervsminister Rasmus Jarlov og kulturminister Mette Bock vil udnytte juraprofessor Mette Nevilles store viden om digitalisering og bestyrelsesarbejde i SMV’er.

21.11.2018 | Michael Schrøder

Mette Neville

Mette Neville

Som en del af strategien for Danmarks digitale vækst nedsætter regeringen et nyt SMV:Board – et rådgiverpanel, der skal bidrage til at fremme digital omstilling og e-handel i små og mellemstore virksomheder.

SMV:Boardet vil bestå af 13 medlemmer, og Mette Neville er udpeget til boardet.

Mette Neville er centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Juridisk Institut, hvor hun i begyndelsen af 2018 startede forskningsprojektet Digital Katalysator med støtte fra Industriens Fond. Forskningsprojektet har netop fokus på SMV-bestyrelsernes arbejde med virksomhedernes digitale omstilling.

Samtidig står Mette Neville bag de populære bestyrelsesuddannelser på Aarhus BSS for henholdsvis bestyrelsesformænd i unoterede selskaber samt nye og kommende bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder.

Dansk Danseteater

Også kulturminister Mette Bock har haft bud efter Mette Nevilles bestyrelseserfaring og –viden og har udpeget Aarhus-professoren som nyt medlem af bestyrelsen for Dansk Danseteater.

Kulturministeren udpeger formand og næstformand samt ét yderligere medlem til bestyrelsen i Dansk Danseteater.

”Mette Neville ser jeg som en god tilføjelse til en kompetent bestyrelse for en vigtig kulturinstitution,” siger Mette Bock i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Navne