Max Sørensen forelæsning 2013 - statsret og statskundskab

I anledningen af AU professor, dr. jur. Max Sørensens 100 års dag giver højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen en forelæsning om Max Sørensen 19. februar 2013 fra kl. 12.15 - 13.15 i Sø-auditorium 1.

11.02.2013 | Charlotte Schmidt Ebbesen

Juridisk Institut ved Aarhus Universitet arrangerer hvert år en forelæsning til minde om den berømte, danske jurist, professor og dommer, Max Sørensen. I år forelæser højesteretsdommer, dr. jur. Jens Peter Christensen over emnet statsret og statskundskab på 100 års dagen for Max Sørensens fødsel.

Jens Peter Christensen vil berette om professor, dr. jur. Max Sørensens store virke og betydning for statsretten og for oprettelsen af statskundskabsstudiet i Danmark. Få danske jurister har efterladt så stærkt et eftermæle og så vigtige spor for nutidens samfund som Max Sørensen:

? Max Sørensen var én af sin samtids mest toneangivende jurister og udgjorde nærmest Udenrigsministeriets folkeretsafdeling i en årrække. Herudover stod han fadder til grundlovens paragraf 20 om suverænitetsoverladelse og var den drivende kraft bag etableringen af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Max Sørensen var en interdisciplinær kapacitet, men også en stærk fortaler for fagenes særkende og selvstændighed, siger Jens Peter Christensen.

 

Jens Hartig Danielsen, professor ved juridisk institut og tidligere Max Sørensen-professor fra 2009-2012 er manden bag forelæsningerne.  

- Den årlige Max Sørensen-forelæsning markerer en fremragende retsvidenskabsmand og retsvidenskabens vigtige rolle i samfundets mange forgreninger. Det er derfor en stor glæde, at Jens Peter Christensen med sin baggrund som bl.a. professor og højesteretsdommer har indvilget i at give Max Sørensen-forelæsningen på Max Sørensens 100 års dag.

 

Forelæsningen finder sted tirsdag d. 19. februar 2013 fra kl. 12.15 - 13.15 i Sø-auditorium 1 (Per Kirkeby), bygning 1250, Bartholins allé 3, 8000 Aarhus C.  

 

Efterfølgende vil Juridisk Institut være vært for en reception i auditoriets forhal. Alle er velkomne.

 

Yderligere information fås ved henvendelse til professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen på mail:

jd@jura.au.dk eller tlf. 87 16 57 23

Offentligheden/ Pressen, Studerende, Medarbejdere, Arrangement