Max Sørensen for fulde huse

Den 19. januar 2013 ville den navnkundige AU professor, dr.jur. Max Sørensen være fyldt 100 år. Dagen blev markeret med et stop-fyldt søauditorium. Højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensens forelæste om fødselaren.

28.02.2013 | Charlotte Ebbesen

Max Sørensen-forelæsningen afvikles hvert år, men denne gang favnede arrangementet også ud over det rent juridiske. Som ung juraprofessor i AU’s spæde begyndelse var Max Sørensen nemlig hovedmanden bag en helt ny uddannelse: Statskundskab. Årets forelæser, højesteretsdommer dr.jur. Jens Peter Christensen berettede veloplagt og indlevende om personen Max Sørensen og dennes forhold til statsretten og statskundskaben.

Et tilløbsstykke på Juridisk Institut

De mange tilhørere formåede hurtigt at fylde universitetets største auditorium. Blandt tilhørerne fandtes i år Folketingets ombudsmand, Kammeradvokaten, dommere fra Vestre Landsret, advokater fra byen, jurister og politologer fra universitetet, samt studerende og en del interesserede udefra var mødt op til fødselsdagsforelæsningen. Efter en inspirerende - og ikke mindst underholdende – time med Jens Peter Christensen på talerstolen, inviterede Juridisk Institut alle fremmødte til reception med buffet og forfriskninger i auditoriets forhal.

Et juridisk koryfæ

”AU har meget at takke Max Sørensen for”, sagde Jens Peter Christensen mod slutningen af sit foredrag. Og det med rette; foruden oprettelsen af statskundskabsuddannelsen satte den toneangivende jura-professor sit mærke på folkeretten nationalt og i høj grad også internationalt, bl.a. som dansk repræsentant ved FN og dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Max Sørensen er ophavsmand til Grundlovens § 20 om suverænitetsoverladelse, der netop i disse dage er højaktuel med Højesterets dom om Lissabon-traktaten.

Ved arrangementet præsenterede professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen desuden et nyt stort bogværk, ”Max Sørensen - 100 år”, med bidrag fra 26 fremtrædende jurister.

For yderligere information

  • Læs mere om Max Sørensen og Jens Peter Christensen i arrangementets folder (pdf)
Forelæsning / foredrag, Offentligheden/ Pressen, Medarbejdere, Private og offentlige virksomheder, Arrangement