Navne

Lektor Graham Butler medforfatter til udredning om det danske forsvarsforbehold

Udredning bestilt af den danske udenrigsminister for at undersøge nye sikkerheds- og forsvarspolitiske arrangementer inden for EU og forsvarsforbeholdets anvendelsesområde.

Graham Butler
Graham Butler. Foto: Aarhus BSS foto

I 2018 bestilte Danmarks regering en række forskere til at udarbejde en rapport om udviklingen i EU inden for sikkerhed og forsvarspolitisk samarbejde og dens betydning for Danmark. Graham Butler, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet var den eneste jurist i forskerteamet.

Den specifikke baggrund for indledningen af undersøgelsen skyldtes medlemsstatens forsvarsforbehold, som er nedfældet i EU-lovgivningen, der stammer fra ratificeringen af Maastricht-traktaten og Edinburgh-beslutningen i de tidlige 1990'ere. Rapporten, der blev offentliggjort i december 2019, var baseret på interviews med eksperter, embedsmænd og repræsentanter for EU's institutioner, organer og agenturer; NATO; danske offentlige organer og embedsmænd fra andre medlemsstater såvel som sagsakter i Danmarks Udenrigsministeriums arkiv og officielle dokumenter og eksisterende forskning.

Udredningen konkluderede følgende:

  • Forsvarsforbeholdet har i de seneste ti år fået sta­digt større konsekvenser i takt med, at det forsvarspolitiske samarbejde blandt de øvrige EU-lande er blevet styrket.
  • ‘Prisen’ for forbeholdet – i form af tabt indflydelse på forhold af betydning for de brede danske sikkerhedsinteresser og forsvarsindustrielle interesser – vil vokse i de kommende år, hvis de igangværende internationale udviklingstendenser fortsætter.
  • Danmark kan ikke deltage i dele af det nye samarbejde, herunder forsvarssamarbejdet PESCO og visse områder vedrørende kapacitetsudvikling inden for cybersikkerhed, hybride trusler og militær mobi­litet.
  • Antallet af gråzoner, hvor der er tvivl om forsvarsforbeholdets gyldighed, er steget, hvilket har med­ført en indirekte udvidelse af forbeholdets rækkevidde.

Rapporten der er bestilt af Udenrigsministeriet og offentliggjort i regi af Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), kan downloades her.

Rapportens forside

Kilde: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)