Lasse Højlund Christensen er blevet medlem af Klageretten

Professor Lasse Højlund Christensen er ved kongelig resolution blevet beskikket som medlem af Den Særlige Klageret.

05.04.2016 | Uffe Alici Pedersen

Lasse Højlund Christensen

Lasse Højlund Christensen

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en ”universitetslærer i retsvidenskab”, og det er altså sidstnævnte post, den 53-årige juraprofessor fra Aarhus BSS vil bestride i en tiårig periode indtil 1. april 2026.

Den Særlige Klageret behandler bl.a. begæringer om genoptagelse af straffesager og klager over dommere, jf. retsplejelovens § 1 a.

Navne