Lasse Højlund Christensen er blevet medlem af Klageretten

Professor Lasse Højlund Christensen er ved kongelig resolution blevet beskikket som medlem af Den Særlige Klageret.

Lasse Højlund Christensen
Lasse Højlund Christensen

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en ”universitetslærer i retsvidenskab”, og det er altså sidstnævnte post, den 53-årige juraprofessor fra Aarhus BSS vil bestride i en tiårig periode indtil 1. april 2026.

Den Særlige Klageret behandler bl.a. begæringer om genoptagelse af straffesager og klager over dommere, jf. retsplejelovens § 1 a.