Lars Henrik Gam Madsen er årets underviser

Ved fakultetsfesten i juni blev professor Lars Henrik Gam Madsen kåret som "Årets underviser på BSS". Lars Henrik Gam Madsen er en meget dygtig underviser og tilbyder nu også undervisning, der inkluderer brug af en elektronisk læringsplatform. Hensigten er at give de studerende mere konkret indsigt i juraens verden og en mere aktiv rolle i forhold til opgaveskrivning.

Professor Lars Henrik Gam Madsen fra Juridisk Institut vandt prisen som "Årets underviser på BSS" til dette års Fakultetsfest den 7. juni 2013. Han bliver beskrevet som en stærk formidler og er kåret som årets underviser af de jurastuderende ved Aarhus Universitet hele tre gange i træk.

”Lars Henrik Gam Madsen formår at fange og fastholde de studerende på en særlig og unik måde,” fortæller institutleder Michael Steinicke.

Elektronisk læringsplatform bidrager til mere konkret læring
Lars Henrik Gam Madsen underviser i tingsret og panteret, som indgår i de to store eksamener formueret 1 og formueret 2, som afslutter juristernes bacheloruddannelse.

Noget af det Lars Henrik Gam Madsen bliver rost for er, at han i løbet af det sidste semester med succes har anvendt en elektronisk læringsplatform i sin undervisning. Formålet har været at give de studerende en mere deltagende rolle i opgaveløsningen samt give dem indsigt i, hvordan en opgaveretter ser på en besvarelse.

Den elektroniske læringsplatform har i første omgang været et tilbud til hele årgangen, og Lars Henrik Gam Madsen har lagt mange timer i projektet for at få det til at lykkedes. Han havde regnet med, at 20-30 studerende ville tilmelde sig, men interessen var langt større og næsten 18o studerende deltog.

Lars Henrik Gam Madsen har undervist årgangen på cirka 350 studerende, som han plejer at gøre. Men den gruppe af studerende, der havde meldt sig til forsøget om at gøre brug af den elektroniske læreplatform har ud over undervisning arbejdet videre med konkrete opgaver.

I forsøget skulle den enkelte studerende skrive én opgave og rette tre opgaver ud fra bestemte retningslinjer. Hver studerende fik altså kommentarer fra tre medstuderende på sin opgave.

Retningslinjerne for opgaverettelserne skulle blandt ske ud fra følgende kriterier:

  1. kan opgaven forstås i retslig kontekst
  2. har den studerende forstået de anvendte regler rigtigt
  3. kan reglerne bruges i den givne sammenhæng
  4. er besvarelsen struktureret korrekt

Et kig ind i maskinrummet
Faget formueret 1 skal simulere arbejdet som dommer, mens formueret 2 skal simulere arbejdet som advokat. I formueret 1 er stort set alt materiale relevant, mens den studerende i formueret 2 skal lære at sortere i diverse oplysninger.

”Formueret 1+2 er blandt de svære fag på jurastudiet,” siger Lars Henrik Gam Madsen og fortsætter:

”Den elektroniske læringsplatform giver de studerende indsigt i, hvordan de kan bruge diverse regler. Man lærer juridisk metode at kende, når man anvender den. Opgaverne har bidraget til, at den studerende er blevet bedre til at afgrænse sagen, sortere i diverse informationer og finde frem til sagens relevante regler og bruge dem”.

Lars Henrik Gam Madsen forklarer, at de studerende, der deltog i forsøget har fået et kig ind i maskinrummet. De har set med deres egne øjne, hvad en underviser og en censor lægger vægt, når de retter en opgave”.

Yderligere information
Lars Henrik Gam Madsen
Professor, Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
lhgm@jura.au.dk
87 16 56 62

Fakta

  • Lars Henrik Gam Madsen blev kåret som årets underviser på School of Business and Social Sciences i 2013
  • Lars Henrik Gam Madsen er blevet kåret som årets underviser af de jurastuderende ved Aarhus Universitet hele tre år i træk.