Arrangement Videnudveksling Studerende Private og offentlige virksomheder

Juridisk Institut 75 år - jubilæumsarrangement d. 25. november 2011

Juridisk Institut, Aarhus Universitet fylder 75 år. I den anledning afholdes der jubilæumsarrangement fredag d. 25. november 2011 fra kl. 12.00.

Faget blev oprettet i 1936 med ansættelsen af en professor og en docent. 46
studerende, heraf fire kvinder, havde indskrevet sig samme år.
Den juridiske faggruppe blev i 1993 omdøbt til Juridisk Institut. Senest er Erhvervsjuridisk Institut fra det tidligere ASB indgået i instituttet. Faget har i dag over 2.000 studerende, hvoraf kvinder udgør hovedparten.
Bortset fra et kvart århundrede i Hovedbygningen (1946-70) har Jura haft hjemme i universitetets første bygning fra 1933.
Fakultetsmæssigt har faget hørt under Det Økonomiske og Juridiske Fakultet (1936-1969), Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (1970-2011) og Business and Social Sciences (2011- ).

Program for dagen:

12.00 - 13.00: Frokost i Vandrehallen, bygning 1410
13.00 - 13.05: Velkomst i Aulaen, bygning 1412 v/ dekan Svend Hylleberg
13.05 - 13.15: Introduktion til dagens program v/ institutleder Michael Steinicke
13.15 - 13.45: Jura på det unge universitet i Aarhus set fra hovedstaden v/ Ditlev Tamm, professor, Det Juridiske Fakultet, KU
13.45 - 14.15: Hvilke kompetencer skal nutidens jurist have? v/Lars Lindencrone Petersen, videnpartner og adjungeret professor, AU
14.15 - 14.30: Pause
14.30 - 15.00: Juristens muligheder v/ Michael Christiansen, formand for bestyrelsen for AU
15.00 - 16.30: Paneldiskussion: Juraens og juristernes rolle i samfundet.
Panel Ordstyrer Clement Kjærsgaard,Journalist Morten Pihl, Jyllands-Posten, Partner Sys Rovsing, Bech-Bruun, Direktør Karen Frøsig, Sydbank, Professor Jørgen Grønnegaard, Institut for Statskundskab, AU, Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Juridisk Institut, AU
16.30: Afslutning på arrangementet og reception

Tilmelding til arrangementet skal ske ved e-mail til: Kirsten@jura.au.dk