Juraprofessor Tine Sommer får Jorcks Fonds Forsknings Pris 2013

Professor dr. jur., Ph.d. Tine Sommer fra Juridisk Institut modtager Jorcks Fonds Forsknings Pris 2013 på 200.000 kroner som en anerkendelse for hendes forskning inden for den komplekse patentering af biomedicin og nye miljøteknologier.

Tine Sommer
Tine Sommer

Professor dr. jur., ph.d. Tine Sommer fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet er blevet tildelt Jorcks Fonds Forsknings Pris 2013 på 200.000 kr. Hun modtager prisen for sin omfattende forskning inden for patentering af bioteknologien, hvor hun i sin doktordisputats har analyseret 1590 bioteknologiske patenter og bl.a. kunne konkludere, at udviklingen inden for bioteknologien og bl.a. genforskningen går langt hurtigere, end patentlovgivningen og domstolene i Europa kan følge med.

Prisen bliver overrakt i dag den 11. december af højesteretspræsident, Børge Dahl, som også er bestyrelsesformand for Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond. Det sker kl. 15 i Højesteret i København.

”Jeg er selvfølgelig meget glad for anerkendelsen af min forskning, og beæret over, at modtage prisen,” siger Tine Sommer.

Skal forske videre i patenter
De 200.000 kroner skal ifølge opdraget fra Fonden bruges ”som en inspiration til fortsættelse af Tine Sommers forskning og undervisning”, hvilket er helt i tråd med hendes egne ønsker.

”Pengene skal anvendes til at understøtte min forskning i globale normer, og ikke mindst i fortsættelse af min disputats om patentering af biomedicin, nye miljøteknologier med videre. Vi har på Juridisk Institut netop dannet et forskningscenter for globaliseringens indvirken på retten, så lige nu har jeg fokus på dette område i min forskning, og prisen giver mig mulighed for at fortsætte samarbejdet med mine gode kontakter i udlandet, herunder ved et forskningsophold,” siger Tine Sommer.  

Læs også: 4 mio. til forskning i juridisk globalisering

Om Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

  • Fonden er stiftet af overretssagfører Knud Jorck ved testamente af 4. april 1936 og er oprettet til minde om stifterens forældre, grosserer Reinholdt W. Jorck og Hustru Vilhelmine, f. Bøy.
  • Fondens formue udgør ca. 250 mil kr.
  • Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, navnlig af unge, der har gennemgået eller er i gang med uddannelse inden for det merkantile eller tekniske område, og unge, der har opnået en bacheloruddannelse (BA) eller en kandidatgrad inden for det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område, således at den førstnævnte gruppe særlig haves for øje.
  • Læs mere på fondens hjemmeside

Yderligere information

Professor, dr. jur., ph.d. Tine Sommer
Juridisk Institut, Aarhus Universitet

E-mail: ts@asb.dk
Tlf: 8716 4964