I år er det lovpligtigt at rapportere om klima og menneskerettigheder

Skrappere regler betyder, at virksomheder fra i år skal angive specifikt, hvis de ikke har politikker for klima og menneskerettigheder. Samtidig er risikoen for at hængt ud offentligt blevet større med den nye klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. En konference skal ruste virksomhederne til at forstå og efterleve de nye regler.

Vi har ikke nogen politik om miljøhensyn. Vi har ikke nogen politik for menneskerettigheder.

Sådan kan der muligvis komme til at stå i danske virksomheders CSR-rapportering for 2013, når de 1.100 største danske virksomheder for første gang i år skal rapportere efter nye danske regler på området. Ud af de mange emner, som falder ind under betegnelsen virksomheders samfundsansvar, blev klima og menneskerettigheder sidste år vedtaget som punkter, der skal indgå i virksomhedernes årsrapport fra 2013. Også hvis man ikke gør nogen indsats på de to områder, skal det altså synliggøres i årsrapporten i år.

De nye regler skal presse danske virksomheder til at opføre sig endnu mere samfundsansvarligt og fastholde Danmarks position som førende, når det gælder virksomheders samfundsansvar.

Fra frivillighed til lov
Med de nye regler er der endnu en gang sket et skifte fra frivillighed omkring CSR-rapporteringen til egentlige love og regler. Det vil ifølge juraprofessor Birgitte Egelund Olsen fra Aarhus Universitet presse de danske virksomheder til at gøre en endnu større indsats inden for klima og menneskerettigheder.

”Man vil i Danmark gerne forblive førende og profilere sig som førende inden for virksomhedernes samfundsansvar, og derfor presser man nu virksomhederne lidt ekstra via lovgivning. Man har en forestilling om, at virksomheder vil få en konkurrencefordel, når udenlandske virksomheder, kunder og leverandører stoler på, at vi f.eks. ikke bruger børnearbejde,” forklarer Birgitte Egelund Olsen.

Aarhus Universitet lægger i november gule mure til en CSR-konference, hvor emnet behandles forud for, at virksomhederne i år skal rapportere efter de nye regler.

Virksomhederne er spændte på ny klageinstitution
Kombinationen af de øgede krav til rapportering og oprettelsen af den nye Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd, som alle kan klage til og som har mulighed for at udtrykke kritik offentligt, hvis danske virksomheder ikke opfører sig samfundsansvarligt, giver de CSR-ansvarlige lidt sommerfugle i maven, forklarer professor Karsten Engsig Sørensen, som er medarrangør af konferencen.

”Alle og enhver kan klage til mæglings- og klageinstitutionen, hvis de oplever, at virksomheder ikke opfører sig ordentligt globalt set. Dermed risikerer virksomhederne offentlig kritik, der kommer fra en kvalificeret institution med pondus, ressourcer og ikke mindst lov bag sig,” siger Karsten Engsig Sørensen.

Derfor vil den planlagte CSR-konference også have som formål at klarlægge de skærpede regler for rapportering samt rollen for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Konferencen er arrangeret i samarbejde med den nye Mæglings- og klageinstitution, og en af foredragsholderne er institutionens formand Mads Øvlisen.

CSR-konferencen finder sted på Aarhus Universitet den 12.-13. november 2013.

Yderligere information
Professor Karsten Engsig Sørensen
Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Mail: kas@asb.dk
Telefon: 8716 4915

Professor Birgitte Egelund Olsen
Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Mail: beo@asb.dk
Telefon: 8716 4809