Arrangement Forelæsning / foredrag

Hans Gammeltoft-Hansen giver prestigefyldt forelæsning på Aarhus Universitet

Professor, dr. Jur. Hans Gammeltoft-Hansen og tidligere ombudsmand i Folketinget giver Max Sørensen-forelæsningen 2012. Forelæsningen holdes hvert år til ære for professor, dr. jur. Max Sørensens navn og Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

En af de mest fremtrædende og betydningsfulde jurister i Danmark læggen vejen forbi Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Det sker i forbindelse med den årlige Max-Sørensen-forelæsning. Hans Gammeltoft-Hansen vil med afsæt i sin erfaring som Folketingets Ombudsmand belyse, i hvilket omfang de folkeretlige regler indgår i ombudsmandsinstitutionens praksis:

- Hans Gammeltoft-Hansen har med sin mangeårige erfaring det bedste grundlag for at kaste lys over, hvorledes internationale regler indgår i en central dansk myndigheds praksis. Han har en viden og indsigt inden for dette område som ingen anden, siger Max Sørensen-professor, dr.jur., Jens Hartig Danielsen.

Hans Gammeltoft-Hansen vil forelæse over emnet:

Folkerettens betydning for ombudsmandens virke

Forelæsningen finder sted torsdag d. 15. marts 2012 fra kl. 12.15-13.00 i Sø-auditorium 1, bygning 1250. Efter forelæsningen er Juridisk Institut vært ved en reception for alle i auditoriets forhal, kl. 13.00-14.00. Forelæsningen er åben for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Max Sørensen-forelæsningen er et led i samarbejdet mellem Juridisk Institut og professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond. I 2009 bevilgede fonden 2,2 mio. kr. til Juridisk Institut til oprettelse af et Max Sørensen-professorat i international ret. Under ledelse af professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen, støtter fonden også et offentligretligt forskningsprojekt, der er et bredt samarbejde med bidrag fra jurister fra en række af universiteter og myndigheder.

Hans Gammeltoft-Hansen

  

Hans Gammeltoft Hansen

Hans Gammeltoft-Hansen har haft en imponerende karriere som jurist - både inden for retsvidenskaben og i det praktiske retsliv.

I 1970 og 1973 blev Hans Gammeltoft-Hansen henholdsvis cand.jur. og lic.jur., og i 1976 erhvervede han den juridiske doktorgrad.

Hans Gammeltoft-Hansen blev i 1977 udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet.

Hans Gammeltoft-Hansen var fra 1987 og frem til 2012 Folketingets Ombudsmand.

Kontakt:

Jens Hartig Danielsen

Jens Hartig Danielsen, Max Sørensen-professor, dr. jur.
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Juridisk Institut
Mail: jd@jura.au.dk
Tlf: 8716 5723
Mobil: 4053 3937
Web