Gorm Toftegaard modtager fin pris i Højesteret

Han modtager Det Anders Sandøe Ørstedske Priismedalje-Legat for sit værk ”Straffesagens gang”. Overrækkelsen sker i Højesteret d. 21. december 2016.

Gorm Toftegaard Nielsen

Bestyrelsen for Det Anders Sandøe Ørstedske Priismedalje-Legat har besluttet at uddele to af legatets prismedaljer i sølv til professor i strafferet Gorm Toftegaard Nielsen fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet og professor Jens Kristiansen fra Københavns Universitet.

Medaljeoverrækkelsen vil finde sted i Højesteret d. 21. december 2016. 

Straffesagens gang

Gorm Toftegaard Nielsen modtager medaljen for værket ”Straffesagens gang”, som følger en sag helt fra politianmeldelsen og indtil der afsiges dom i sagen. I bogen inddrages også de åbenbare og meget tætte forbindelser mellem de internationalt aftalte menneskerettigheder og de nationale forfatningers frihedsrettigheder. 

Tildelingen af sølvmedaljen er en anerkendelse af modtagernes indsats for at skaffe egnede lærebøger til det juridiske studium og gives for et værk. 

Om Det Anders Sandøe Ørstedske Priismedalje-Legat

Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) regnes i almindelighed for den danske retsvidenskabs fader. 

Legatet blev stiftet i 1851 for at markere 50-året for Anders Sandøe Ørsteds indtrædelse i statslig tjeneste, som assessor i Hof- og Stadsretten d. 29. maj 1801.

Status Anders Sandøe Ørsted

Hædersmedaljen i guld blev uddelt første gang i 1851 til Ørsted selv og er siden givet til bl.a. Carl Goos i 1895, Alf Ross i 1971, til Ernst Andersen og Knud Illum i 1978, til Bernhard Gomard i 1995, Knud Waaben i 1998 og senest til Ole Lando i 2010.

I 2010 blev prismedaljen i sølv uddelt for første gang til hhv. Svend Danielsen og Lennart Lynge Andersen for værket Urimeligt stillede ægtefæller – samspillet mellem familieret og aftaleret. Joseph Lookofsky (Understanding the CISG) og Karsten Revsbech (Forvaltningsret- almindelige emner) modtog begge sølvmedaljen i 2015.

> Gorm Toftegaard går efter 28 år som professor på pension ved årets udgang, hvilket markeres ved en reception den 18. januar 2017 på Aarhus Universitet.