Formandspost til Anette Storgaard fra Aarhus Universitet

Anette Storgaard, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Juridisk Institut er valgt som formand Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi i perioden 2013-2015.

04.02.2013 | Julia Rolsted Stacey

Lektor Anette Storgaard, Aarhus Universitet.

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi er nedsat af justitsministerierne i Danmark, Norge, Finland og Island. Samarbejdsrådet har eksisteret i 50 år og har ifølge vedtægterne til opgave at fremme kriminologisk forskning, informere justitsministerierne om nordisk kriminologisk forskning samt i øvrigt at bistå dem i kriminologiske anliggende.

Samarbejdsrådet støtter nordisk kriminologisk forskning igennem beskedne stipendier til forskere, afholdelse af konferencer og seminarer samt initiering af arbejdsgrupper og publikationer.

I årene 2013-2015 er Juridisk Institut hjemsted for det nordiske kriminologiske samarbejde idet lektor, lic. jur., Anette Storgaard er valgt som formand for rådet i denne periode.

Navne