Navne

Fire nye MSO-professorer

Juridisk Institut har ansat fire professorer med særlige opgaver (MSO), hvilket markeres i en samlet tiltrædelsesforelæsning den 13. december. Læs mere om de fire her.

Fire nye professorer på Juridisk Institut
Fire nye professorer på Juridisk Institut
Dennis Ramsdahl Jensen
Dennis Ramsdahl Jensen
Per Andersen
Per Andersen
Henrik Stensgaard
Henrik Stensgaard
René Franz Henschel
René Franz Henschel

Fire forskere fra Juridisk Institut er fra juni blevet tilknyttet instituttet som professorer med særlige opgaver (MSO). Det drejer sig om Dennis Ramsdahl Jensen, Henrik Stensgaard, René Franz Henschel og Per Andersen, der er tiltrådt i femårige MSO-professorater. Tiltrædelserne markeres med en samlet forelæsning den 13. december.

Herunder følger en kort beskrivelse af de fire nye MSO-professorer:

Dennis Ramsdahl Jensen
Dennis har de harmoniserede skatter og afgifter som sit primære forskningsfelt. Med udgangspunkt i dette fagområde har han løbende formidlet sine forskningsresultater i nationale og internationale tidsskrifter og bøger samt været flittig taler på konferencer og seminarer i ind og udland.

Hans undervisningsaktivitet spænder over både bachelor, kandidat- og masterniveau, hvor han fortrinsvis underviser i Moms- og Afgiftsret, men også i juridisk- og retsvidenskabelig metode. Herudover har han arrangeret og været medarrangør af en lang række konferencer, ph.d. kurser og forskningsseminarer i Danmark og det øvrige norden samt været vejler på flere ph.d.-afhandlinger og medlem af bedømmelsesudvalg i Danmark og Sverige.

Ud over sin forsknings-, undervisnings- og formidlingsaktivitet er Dennis en af de bærende kræfter bag Masteruddannelsen i Skat som udbydes i både Aarhus, Odense og Købehavn og er i dag en del af studieledelsen samt medlem af masterstudienævnet. Dennis er uddannet cand. merc. Jur. fra den tidligere Handelshøjskole i Aarhus (nu Aarhus Universitet) og har en ph.d. grad i jura fra samme sted.

Per Andersen
Per forsker i retshistorie med primært fokus på, hvordan en dansk retskultur er blevet formet og har udviklet sig under indtryk af internationale påvirkninger og i henhold til lokale/nationale interesser. Det er især den ældre retshistorie, han hidtil har publiceret inden for, men ofte er de empiriske analyser blevet parret med teoretiske vinkler, således at forskningen i selv middelalderens procesret har fået en lidt mere generaliserende vinkel.

Per underviser i retshistorie og flere af de almene fag og er blandt arrangørerne af de årlige internationale Carlsberg Academy Conferences on Medieval Legal History. Han er uddannet mag.art. i historie og cand.jur. og har en ph.d. i jura fra AU.

Henrik Stensgaard
Henrik beskæftiger sig særligt med indirekte skatter i såvel et nationalt som et EU-retligt perspektiv. Henrik har siden sin ansættelse på Aarhus Universitet i 2001 medvirket til at etablere landets første egentlige forskningsmiljø i indirekte skatter, hvor der gennem årene er udklækket et større antal ph.d.-kandidater. I tilknytning til forskningsmiljøet er der desuden udviklet uddannelsestilbud til studerende på alle niveauer. Han er i denne forbindelse studieleder på Masterprogrammet i Direkte og Indirekte Skatter, som udbydes af Aarhus Universitet.

Henrik har publiceret et større antal forskningsartikler i danske og internationale tidsskrifter og antologier. Forskningen er også løbende blevet formidlet gennem foredrag på konferencer i Danmark og Norden, ligesom han selv har arrangeret en række konferencer. Han har desuden i en række tilfælde været formand for bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.- og doktorafhandlinger i Danmark og det øvrige Norden.

Henrik er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet. Han er også uddannet cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Aarhus (nu Aarhus Universitet), hvorfra han også har en juridisk ph.d.-grad. 

René Franz Henschel
René forsker i dansk og international kontraktret, contract management og retsøkonomi. Han er redaktionsmedlem på Nordic Journal of Commercial Law og IACCM Contracting Excellence. Han er medforfatter til bl.a. Dansk Privatret og Kommentar til International Købelov (CISG), ligesom han har skrevet artikler om bl.a. iterative agile IT kontrakter, anvendelsen af retsøkonomiske argumenter i køberetssager samt beskyttelsen af forbrugere i relation til brug af betalingskort.

Han underviser på HA(jur), cand.merc.jur., cand.jur og MBA uddannelserne. Han er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet, PhD fra den tidligere Handelshøjskole (ASB), og har ligeledes en forskerlederuddannelse fra CBS. Han har herudover været ansat som fuldmægtig i Forbrugerstyrelsen og som juridisk konsulent i et advokatfirma.