EU-Domstolens generaladvokat anvender forskning af lektor Graham Butler

I en sag ved Den Europæiske Unions Domstols (CJEU) Grand Chamber – EU's højeste domstol – har generaladvokat Michal Bobek citeret Graham Butler, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS som dokumentation i den såkaldte Puppinck-sag.

Graham Butler
Graham Butler. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Det var Generaladvokat Michal Bobek, der citerede Graham Butler, i sit forslag til afgørelse i sag C-418/18 P, Puppinck m.fl. mod Europa-Kommissionen, fremsat ved Den Europæiske Unions Domstol den 29. juli 2019. I Puppinck-sagen er domstolen blevet bedt om at tage stilling til, om de grunde, som EU-Domstolen nåede frem til i sin tidligere dom, sag T-561/14, One of Us m.fl. mod Kommissionen, skulle afvises eller fastholdes.

I sit forslag til afgørelse forud for drøftelserne i domstolens Grand Chamber henviste generaladvokat Michal Bobek til og påberåbte sig Graham Butlers forskning, der blev publiceret i Legal Issues of Economic Integration, bind 45 i 2018 med titlen »In Search of the Political Question Doctrine in EU Law«, tilgængelig her.

Det er anden gang, at Graham Butler har fået sit arbejde citeret af Den Europæiske Unions Domstol. Han har tidligere fået anden publiceret forskning citeret i et forslag til afgørelse fra generaladvokat Eleanor Sharpston i sag C-670-16, Tsegezab Mengesteab mod Forbundsrepublikken Tyskland, fremsat den 20. juni 2017, vedrørende EU's område for frihed, sikkerhed, og retfærdighed (retlige og indre anliggender).

Se også Graham Butlers forskning på instituttets hjemmeside.

Yderligere oplysninger:
Lektor Graham Butler
Juridisk institut, Aarhus BSS
Tlf.: +4587165925
Mail: gb@law.au.dk