Doktorafhandling om ny teknologi og patentret

Fredag den 30. august 2013 forsvarer Tine Sommer sin doktorafhandling med titlen Can Law Make Life (too) Simple? From gene patents to the patenting of environmentally sound technologies.

Afhandlingens kerne er moderne patentret, der udfordres og presses af nye teknologier herunder af den bioteknologiske udvikling.

Tine Sommer har med udgangspunkt i genpatenter inden for 6 forskellige genetiske sygdomme undersøgt, om patentsystemet bør tilpasses nye teknologiske udviklinger gennem ny lovgivning eller om udviklingen i takt med behovet herfor af domstolene og patentmyndighederne skal forenes med den eksisterende lovgivningsmæssige ramme.

Brede penselstrøg

Tine Sommers anbefalinger i hendes doktorafhandling hælder til brede penselstrøg.

"Mit arbejde viser, at patentsystemet ved detailregulering af genpatentering kommer til kort fordi generne indgår i komplekse biologiske systemer," siger Tine Sommer og fortsætter:

"Følgevirkningen bliver, at den forsimplede (detaljerede) lovtekst ikke favner de komplekse biologiske systemer, men i stedet for får en statisk effekt på samspillet mellem teknologi og patentretlig beskyttelse".

Tine Sommers afhandling belyser patentretten i en ’multilevel’ og fragmenteret kontekst herunder også kritisk i relation til den tiltagende EU-retlige kompetence i den formelle og materielle patentret.

Orlov

Tine Sommer er professor på Juridisk Institut og forsker i EU-ret, patentret og miljøret. Hun underviser i EU-ret og patentret. Lige nu har Tine Sommer orlov fra sit job som professor på Aarhus Universitet og er konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret i Viborg i perioden juni 2013 til april 2014.


Yderligere oplysninger

Professor Tine Sommer

Tine Sommer
Professor, Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
ts@asb.dk
87164964

Fakta

  • Forsvaret finder sted den 30. august 2013 klokken 13.00 i Juridisk Auditorium, lokale 275, bygning 1343, Bartholins Alle, Aarhus Universitet. Forsvaret er åben for alle interesserede.
  • Tine Sommer, 49 år, blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1991.
  • I 1998 erhvervede Tine Sommer sin ph.d.-grad på Aarhus Universitet. I 2008 blev hun ansat på den tidligere Handelshøjskole i Aarhus, der i dag er del af Juridisk Institut, Aarhus Universitet.