Danmarks første forskningsgruppe i sportsret er en realitet

Den første forskningsgruppe inden for sportsret i Danmark og Norden har set dagens lys på Aarhus Universitet. Sportens globale indflydelse kræver et specialiseret fokus på sportsretten, forklarer professor Jens Evald, som står bag den nye forskningsgruppe, Sports Law Research Unit.

19.03.2014 | Andreas G. Jensby

Danmarks første forskningsenhed inden for sportsret – også kaldet idrætsjura - er blevet etableret på Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Sport generelt og dermed sportsretten har så stor en økonomisk, social, kulturel og politisk betydning, at det nu kræver et særskilt og specialiseret fokus, forklarer professor Jens Evald, som sammen med en række kolleger står bag den nye forskningsenhed kaldet Sports Law Research Unit.

”Sportens særlige kendetegn og fortsat stigende betydning i verden gør det nødvendigt at samle de juridiske kræfter. Sporten berører alle tænkelige juridiske områder lige fra folkeret, EU-ret, foreningsret til kontraktret, medieret osv., men samtidig afviger sportsretten flere steder fra samfundets almindelige regler. For eksempel bryder transfersystemet med reglerne om arbejdets fri bevægelighed, fordi spillere kun kan skifte klub i transfervinduet,” siger Jens Evald.

På universiteter i både USA og Holland har man juridiske enheder med speciale i sportsret, men i Danmark og Norden har man ikke før nu samlet en gruppe med særskilt fokus på området.

Vil kommentere løbende
Det er planen, at forskerne i Sports Law RU - udover naturligvis at forske i sportsrettens områder - løbende vil kommentere forskellige relevante afgørelser og problemstillinger inden for sportsretten. Det kunne f.eks. være domme fra CAS, nye antidoping-regler fra WADA eller tiltag fra fodboldforbundene FIFA og UEFA.

Læs for eksempel: Derfor kunne Bjarne Riis sælge sit cykelhold

”Vi er mange jurister, som brænder for både sport og jura, og det kribler ofte i fingrene på os for at give et juridisk indspark til ting, der sker i sportens verden. Vi håber via etableringen af denne forskergruppe at give sportsfolket løbende indsigt i juridiske aspekter og bidrage til både at klarlægge og problematisere ting i idrættens verden,” siger Jens Evald.

Sportsret er på dagsordenen alle steder
World Economic Forum vurderede i 2009, at sporten udgjorde 2 procent af verdens samlede GDP (BNP) og beskæftigede mere en 15 millioner mennesker alene i EU. Så mens sportens betydning ikke står til diskussion, bliver sportsretlige aspekter dagligt diskuteret af mennesker, medier og organisationer i hele verden, fortæller Jens Evald.

”Tag OL i Sotji, VM i Brasilien eller Tour de France. Ved alle disse sportslige begivenheder diskuteres alt fra økonomi og politik til menneskerettigheder og kultur. Dopingafgørelser, Financial Fair Play i fodboldverdenen osv. medfører juridiske problemstillinger, som skal og må anskues fra mange forskellige sider. Sportsretten er global og stærkt interdisciplinær. Derfor er en enhed med mange forskellige jurister en nødvendighed.”

I Sports Law Research Unit indgår på nuværende tidspunkt 18 jurister med specialer inden for bl.a. folkeret, EU-ret, foreningsret, forvaltningsret, strafferet, kontraktret, medieret, skatteret, markedsret med flere.

Yderligere information

Professor, dr.jur. Jens Evald
Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Mail: je@jura.au.dk
Telefon: 8716 5743

Besøg forskningsgruppens side på Sports Law Research Unit og på Twitter @AUSportsLaw

Sports Law RU, Forskningsnyhed