Navne

Birgit Liin beskikket til ophavsretsnævn

Professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Birgit Liin, er blevet udnævnt til suppleant i Ophavsretslicensnævnet.

Professor Birgit Liin, Juridisk Institut
Professor Birgit Liin, Juridisk Institut

Det er kulturminister Mette Bock (LA), der har beskikket Birgit Liin til posten.

Ophavsretslicensnævnet er nedsat af kulturministeren og træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven.

Nævnet træffer primært afgørelse i sager om vederlag til KODA, Gramex og CopyDan Verdens TV.

Nævnet består herefter af følgende medlemmer:

  • Højesteretsdommer Jan Schans Christensen (formand)
  • Advokat Asger Heine Jensen
  • Områdechef for Forskning og Viden Vibeke Borberg
  • Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (suppleant)
  • Advokat Terese Foged (suppleant)
  • Professor Birgit Liin (suppleant)