Navne

AU-professor skal være med til at sikre grundrettigheder i EU

Professor Jens Vedsted-Hansen fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences er nyt medlem af bestyrelsen i EU-institutionen Fundamental Rights Agency (FRA). Et agentur, som arbejder for at beskytte borgernes rettigheder.

Når de europæiske borgeres fundamentale rettigheder i fremtiden skal sikres sker det med bidrag fra Professor Jens Vedsted-Hansen fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Grundet hans lange forskning og dermed ekspertise inden for menneskerettigheder, er han nemlig i juli 2012 blevet udpeget som nyt medlem af bestyrelsen i ’European Union Agency for Fundamental Rights’ (FRA).

- Jeg er rigtig glad for at være blevet udpeget til Grundrettighedsagenturets bestyrelse. Ikke kun fordi det er positivt, at Danmark har udpeget en person med relevant forskningsbaggrund til posten, men også fordi udpegningen er med til at understrege, at vi på Juridisk Institut på Aarhus Universitet sagtens kan være med internationalt, fortæller Jens Vedsted-Hansen.  

Som medlem af bestyrelsen i FRA kommer Jens Vedsted-Hansens arbejde bl.a. til at bestå i at definere FRA’s prioriteter. Netop denne type arbejde har Jens Vedsted-Hansen stor erfaring med, da han allerede nu er medlem af forskellige bestyrelser bl.a. på Institut for Menneskerettigheder, som er Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution. 

Fakta om FRA:

  • The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) er en rådgivende instans i EU. Agenturet arbejder for at sikre, at de europæiske borgeres fundamentale rettigheder bliver beskyttet. Læs mere om FRA.
  • Jens Vedsted-Hansen bliver en del af bestyrelsen i FRA, der består af én uafhængig person fra hvert medlemsland med særlig ekspertise i fundamentale rettigheder og med erfaring indenfor ledelse. Han bliver dermed Danmarks repræsentant i bestyrelsen.
  • Bestyrelsens arbejde består primært i, at definere agenturets prioriteter, styre budgettet og holde øje med agenturets drift.  Læs mere om bestyrelsens arbejde.

Kontakt:

Jens Vedsted-Hansen

Jens Vedsted-Hansen
Professor, Juridisk Institut
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

Tlf.: 87165741
Mail: jvh@jura.au.dk
Web