Aarhus Universitet overtager formandskabet for FN-center for børnerettigheder

Børns rettigheder og mangel på samme er meget løst beskrevet i FN’s Børnekonvention, fordi den skal rumme 194 lande med vidt forskellig praksis og kulturel indflydelse. Reglerne kan derfor fortolkes meget forskelligt. Dét og meget andet vil AU’s børne- og menneskeretseksperter sætte fokus på i løbet af det 4-årige formandskab for UNCRC-centeret ’Hope for Children’.

20.05.2015 | Andreas G. Jensby

Logo "Hope for Children" CRC Policy Center

Logo "Hope for Children" CRC Policy Center

Frem til udgangen af 2018 holder Juridisk Institut på Aarhus BSS (Aarhus Universitets business school) formandskabet for UNCRC Policy Center ”Hope for Children”. Det har generaldirektør Joseph Varughese netop meddelt universitetet. Centeret arbejder for at beskytte og fremme børns rettigheder, bl.a. via førende forskeres arbejde og formidling indenfor feltet samt gennem samarbejde med børneorganisationer i hele verden.

Danmark på kant med konventionen
Postdoc. og forsker i børnerettigheder Caroline Adolphsen bliver formand for centeret og har ved sin side bl.a. professor Jens Vedsted-Hansen, som er internationalt anerkendt for sin forskning i menneskerettigheder, og strafferetsekspert, adjunkt Nicolaj Sivan Holst. De vil de næste fire år sætte fokus på bl.a. FN-Børnekonventionens mangler og på de områder, hvor også Danmark er på kant med konventionen:

”Eksempelvis må børn og voksne ifølge konventionen som det klare udgangspunkt ikke afsone sammen, men det gør de i vidt omfang i Danmark pga. pladsmangel og for få egnede afsoningsfaciliteter. Vi bliver også kritiseret for, at vi varetægtsfængsler børn for længe. Og selvom vi har indført videoafhøring af børn i straffesager om seksuelle overgreb, gælder det ikke for børn i social- eller skilsmissesager, som kan være meget voldsomme for børnene at deltage i. Der er mange ting at sætte fokus på,” siger hun.

Har børn ret til at blive fri for religion?
I krydsfeltet mellem børneret og menneskerettigheder ligger et emne som religionsfrihed, der som bekendt er en grundlæggende menneskeret. Men hvordan forholder det sig, hvis børn gerne vil være fri for en bestemt religion?

”Som udgangspunkt er børn jo under forældrenes myndighed, indtil de bliver 18 år. Men det giver konflikter i de tilfælde, hvor børn gerne vil være fri for en religion eller ønsker at udøve en anden religion end forældrene. Hvornår skal børn selv kunne udøve deres religionsfrihed, uden at det bryder med principperne i forældreansvarsloven? Det er ét af de emner, vi vil dykke ned i i en international kontekst,” siger Caroline Adolphsen og fortsætter

Vil gøre op med myterne om FN’s Børnekonvention
”Der bliver i lovgivningen, som ligger til grund for behandlingen af børnesager, ofte henvist til, at FN’s Børnekonvention er overholdt. Men konventionen er så bred og upræcis, at den kan dække næsten alt. Det siger sig selv, når 194 lande er tiltrådt konventionen herunder lande som f.eks. Pakistan, Eritrea og Qatar. Vi vil i formandsperioden gerne gøre op med nogle af myterne om Børnekonventionen,” forklarer Caroline Adolphsen og nævner yderligere, at Frankrig f.eks. stadig har revselsesretten og at USA som et af de få FN-lande slet ikke er tiltrådt konventionen. ”Så der er rigeligt at tage fat på.”

Yderligere information

Caroline Adolphsen, postdoc. og formand for UNCRC Policy Center
Juridisk Institut, Aarhus BSS
Mail: ca@law.au.dk
Tlf.: 8716 5479

Samfund og politik