Advokat Carsten Fode udnævnt til adjungeret professor på BSS

Carsten Fode har som advokat og partner i Kromann Reumert leveret et stort bidrag til universitets juridiske miljø og uddannelser – og gør det fortsat. Derfor tildeles han nu ærestitlen adjungeret professor på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.

Advokat og partner i Kromann Reumert, Carsten Fode, er af dekan Svend Hylleberg udnævnt til adjungeret professor på School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Titlen adjungeret professor er en ærestitel, som universitetet ønsker at tildele Carsten Fode for at anerkende hans højtestimerede indsats inden for de fagområder, der knytter sig til universitetets videnskabelige indsatser.

Carsten Fode har en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han skriver bøger sammen med flere af instituttets medarbejdere og har fungeret både som ekstern lektor og som censor på instituttet. Herudover har han holdt indlæg på en række af de nordiske selskabsretlige konferencer og på universitetets bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er. Han har således også dokumenteret store formidlingsevner.  

”Jeg er både glad og stolt over udnævnelsen, som også er et stærkt signal om et meget tættere samarbejde mellem universitet og os i det praktiserende erhvervsliv. Det er også en blåstempling af, at vi, som sidder med sagerne til daglig, kan bidrage akademisk. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med universitetets jurister, som er meget professionelle,” siger Carsten Fode.

En af landets førende eksperter
Carsten Fode betegnes som en af landets førende advokater inden for bl.a. selskabsret, bank og finansiering, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Blandt andet udpegede Erhvervsstyrelsen ham til at stå for granskningen af Ebh-fonden, og Finansiel Stabilitet benyttede ham til at stå for en række advokatundersøgelser af krakkede banker i kølvandet på finanskrisen. Derudover er Carsten Fode certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS, Per Aarsleff og Carl Hansen og Søn A/S. Han er netop pr 1. januar 2015 blevet udpeget som medlem af Erhvervsankenævnet med særlig kendskab til fondsretlige forhold.

På det videnskabelige plan har Carsten Fode publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler, samt 6 populærvidenskabelige eller debatskabende indlæg. Både på dansk og engelsk og på såvel anerkendte forlag som i niveau 2-tidskrifter (det højeste niveau for forskningspublikationer). Carsten Fodes produktion har været konstant i hele hans karriere og vidner om stor faglig nysgerrighed omkring den nyeste udvikling på selskabsrettens område.

Fokus på små og mellemstore virksomheder
Carsten Fode har allerede på nuværende tidspunkt igangværende eller planlagte forskningsprojekter inden for SMV-området. Han har sammen med professor Mette Neville påbegyndt arbejdet med en fremstilling omkring værdiskabende bestyrelsesarbejde i SMV’er – fra teori til praksis.

Bogen vil behandle bestyrelsesarbejdet – hele vejen rundt – på baggrund af lovgivningen og den nyeste teori på området og bidrage med praktiske værktøjer til brug for bestyrelsesmedlemmer. Fremstillingen vil være målrettet SMV’er og således tage udgangspunkt i deres ejer- og kontrolstruktur og de deraf følgende særlige problemstillinger. Bogen skal anvendes som lærebog på Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er og forventes færdig i 2015.

Yderligere information

 • Dekan Svend Hylleberg
  Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
  Mail: dean.bss@au.dk
 • Advokat Carsten Fode
  Kromann Reumert
  Mail: CF@kromannreumert.com
  Mobil: 2019 7440