Adjunkt modtager bevilling til forskningsprojekt i EU-ret.

Adjunkt ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Graham Butler, har modtaget en bevilling på 1,25 mio. kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) til et projekt, som omhandler spørgsmålet om adgang til domstolene inden for EU-ret.

Graham Butler
Graham Butler

Graham Butler, adjunkt i EU-ret ved Juridisk Institut, Aarhus BSS har modtaget et AUFF Assistant Professor Starting Grant af Aarhus Universitets Forskningsfond til sit forskningsprojekt ‘In times of crisis: Access to justice in the European Union’.  Forskningsprojektet påbegyndes i 2018 med Butler som projektleder og vil modtage 1,25 mio. kr. i støtte i løbet af de næste tre år.

Adgangen til domstole og retsmidler for enkeltpersoner og andre juridiske personer, som benytter sig af EU-retten er i stigende grad i fokus. EU-lovgivningens voksende omfang har medført, at forskellige standarder for domstolsprøvelse er opstået over tid og inden for forskellige politikområder, hvor dele af EU-lovgivningen indgår. Da den Europæiske Union blev dannet, var EU selv det eneste overnationale system, som kunne sikre enkeltpersoners adgang til domstolene. Derfor har EU og dets domstol selv måtte udforske, hvordan adgangen til domstolene skulle fungere, og i hvilket omfang locus standi-begrebet skulle gælde.

At sikre adgang til retsmidler for forskellige aktører i retsvæsenet gennem en domstolsprøvelse har længe været et problem inden for den EU-retlige struktur, som både omfatter EU-domstolen og de enkelte EU-medlemslandes højesteretter. Udviklingen i, hvordan nutidens aktører agerer inden for retsvæsenet betyder, at EU-retten skal dække et stigende antal områder, hver med deres særlige karakteristika, som skaber behov for nye metoder til at sikre retslig beskyttelse. Med Graham Butler i spidsen vil forskningsprojektet undersøge adgangen til domstolene inden for det voksende EU-retlige område med henblik på at vurdere, analysere og bedømme de mest relevante problemer på området.

Mere information

Adjunkt Graham Butler

Juridisk Institut, Aarhus BSS

Web: au.dk/en/gb@law.au.dk

Email: gb@law.au.dk

Telefon: +45 87 16 59 25