Konference

Aarhus Universitet sætter fokus på mindreåriges patientrettigheder

Har en mindreårig patient ret til at modsætte sig et behandlingsforslag fra forældremyndighedsindehaveren og lægen? Aarhus Universitet, Business and Social Sciences videndeler og bygger bro mellem forskning i patientrettigheder og praksis på konference i august.

Den 23.-24. august 2012 er Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Business and Social Sciences vært for en større konference om mindreåriges patientrettigheder. Forskere fra hele Norden vil sammen med 70 deltagere stille skarpt på det særlige problem, som ligger omkring behandling af mindreårige.

- Det er første gang, Aarhus Universitet arrangerer en konference, der sætter fokus på sundhedsret, siger Helle Bødker Madsen, professor ved Juridisk Institut og arrangør af konferencen og fortsætter:

- Vi håber, konferencen vil være med til at bygge bro mellem forskning i patientrettigheder og det praktiske liv.

Helle Bødker Madsen underviser og forsker til daglig i patienters retstilling. Hun fremlægger på konferencen et foredrag om magtanvendelse over for mindreårige. Når en patient er under 15 år, er det forældrene, som på barnets eller den unges vegne beslutter, om der skal behandles. I hvilket omfang må lægen bruge magt for at gennemføre behandlingen, hvis barnet eller den unge yder faktisk modstand?

Helle Bødker Madsen forklarer, at det er et praktisk yderst relevant spørgsmål. Læger og sygeplejersker kan i deres dagligdag være i tvivl om, hvordan de skal takle børn og unge under 15 år, hvis de modsætter sig behandling.

Udvalgte gæsteforelæsere

  • Professor Mette Hartlev, Københavns Universitet holder oplæg om børns ret til et sundt liv
  • Professor Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen forelæser over emnet børns ret til medbestemmelse
  • Professor Elisabeth Rynning, Uppsala Universitet sætter fokus på uenighed mellem forældremyndighedsindehavere
  • Doctor of laws Liisa Nieminen, Helsinki Universitet fortæller om sundhedsvidenskabelig forskning, der omfatter mindreårige

Konferencen præsenterer de nyeste forskningsresultater på området, siger Helle Bødker Madsen.

- Vi håber, vi kan bidrage til videndeling – både blandt deltagende forskere og blandt aktører, der arbejder med behandling af mindreårige i deres daglige arbejde, afslutter Helle Bødker Madsen.

Konferencen foregår i Auditorium 455, bygning 1340 på Aarhus Universitet.

FAKTA

  • Fælles for deltagerne på konferencen er, at de alle har interesse i sundhedsret
  • Jurister fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og regioner deltager i konferencen
  • Læger fra børneafdelinger, embedslæger og andre sundhedsaktører deltager
  • Læs mere om konferencen på law.au.dk
  • Dreyers Fond har ydet støtte på 50.000 kr.

 

Kontakt

Professor Helle Bødker Madsen

Helle Bødker Madsen

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

Juridisk Institut

Mail: hbm@jura.au.dk

Telefon:  87165714