Aarhus BSS Forskningsnyhed Priser

Aarhus Universitet får tre millionbevillinger til juridisk forskning

Juridisk Institut på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences har som de eneste i år modtaget hele tre post.doc.-stipendier fra FSE. De tre stipendier har en samlet sum på fem mio. kr., hvilket er det højeste beløb givet til en enkelt institution i år.

Juridisk Institut
Juridisk Institut har som de eneste ved årets tildeling modtaget tre post.doc.-stipendier til en samlet sum af fem mio. kr. Foto: Jesper Rais, AU-foto

Fem mio. kr. Så mange penge er samlet set blevet bevilliget fra FSE til de tre ph.d.-studerende Caroline Adolphsen, Astrid Kjeldgaard-Pedersen og Sandra Synková fra Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. De kan dermed nu se frem til hver deres post.doc.-stilling, hvor emner som magtanvendelse overfor mindreårige, humanitær folkeret og voldgiftkendelser i Europa vil blive undersøgt.

- De tre projekter er alle udtryk for meget aktuelle samfundsmæssige emner. Tildelingerne afspejler derfor, at forskerne ved Juridisk Institut tager fat i temaer, som har bred samfundsmæssig relevans, siger institutleder ved Juridisk Institut, Michael Steinicke.

Tre ud af 13 bevillinger
FSE har i år tildelt 13 bevillinger til forskellige forskningsprojekter. Det er dog kun Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences som har lykkedes med at få hele tre bevillinger. De mange bevillinger vækker stor glæde hos institutleder Michael Steinicke:

- Bevillingerne betyder, at vi har fået mulighed for at gennemføre nogle rigtig gode forskningsprojekter. De mange bevillinger, ser jeg, som et udtryk for at talentgrundlaget på Juridisk Institut er rigtig stort, siger han og fortsætter:

- Bevillingerne bekræfter, at vores systemer omkring post.doc.-ansøgninger virker. Derudover har processen omkring bevillingerne også givet os en lang række erfaringer, vi kan bruge i fremtiden, slutter Michael Steinicke.

Caroline Adolphsen: Magtanvendelse overfor børn og unge
Caroline Adolphsen har fået bevilliget 1,76 mio. kr. til projektet ”Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten for mindreårige”. I sit projekt skal hun undersøge reglerne for magtanvendelse over for børn og unge på anbringelsessteder, i skoler og daginstitutioner og inden for sundhedsvæsnet. Dette skal gøre hende i stand til at vurdere, hvordan reglerne virker, og om de skal laves om.

- Bevillingen betyder, at jeg får lov til at arbejde fuld tid på mit projekt. Dermed får jeg lov til at fordybe mig i et emne, der optager mig meget, fortæller Caroline Adolphsen.

Astrid Kjeldgaard-Pedersen: Humanitær folkeret i konflikter
Astrid Kjeldgaard-Pedersen har fået bevilliget 1,68 mio. kr. til projektet: “International Humanitarian Law Coming Full Circle - Towards a Merger of the Law of Non-International and International Armed Conflict”. Hendes projekt skal undersøge forholdet mellem reglerne for internationale væbnede konflikter (krig mellem flere stater, red.) og ikke-internationale væbnede konflikter (borgerkrige, red.). Undersøgelsen vil gøre hende i stand til at vurdere, om den retlige udvikling peger i retning af et fælles regelsæt for begge typer væbnede konflikter.

Sandra Synková: Praksis i voldgiftssager i fire EU-medlemslande
Sandra Synková har fået bevilliget 1,92 mio. kr. til projektet: “Domestic and harmonised legal solutions to the problem of irreconcilable judgments and arbitral awards in the European Union”. I sit projekt vil hun sammenligne fire EU-medlemslandes praksis omkring anerkendelse af domme i voldgiftsager, afsagt i andre EU-medlemslande. Ofte er disse sager ineffektive, og Sandra Synková vil derfor komme med forslag, der kan forbedre den nuværende praksis.

FAKTA

  • I efteråret 2011 fik Juridisk Institut tildelt to bevillinger fra FSE. De to tildelinger gik til Thomas Neumann og Anders Nørgaard. De har begge været med til at kvalitetssikre de tre ansøgninger, der i år resulterede i tre bevillinger. Juridisk Institut har således fået fem tildelinger indenfor de sidste to tildelingsrunder, hvilket er det største antal givet til Juridiske institutioner i Danmark.
  • FSE er en forkortelse for Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv. FSE støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer. Rådet er en del af Det Frie Forskningsråd og dækker følgende hoveddiscipliner: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer. 

Kontakt

 

Michael Steinicke

Michael Steinicke

Institutleder
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Juridisk Institut
Tlf.: 8716 5185
Mail: micst@asb.dk
Web

Caroline Adolphsen
Cand.jur., ph.d.-studerende
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Juridisk Institut
Tlf.: 8716 5938
Mail: ca@jura.au.dk
Web

Astrid Kjeldgaard-Pedersen
Cand.jur., ph.d.-studerende
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Juridisk Institut
Mail: akp@jura.au.dk
Web

Sandra Synková
Cand.jur., ph.d.-studerende
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Juridisk Institut
Tlf.: 8716 5927
Mail: sandra@jura.au.dk
Web