4 mio. til forskning i juridisk globalisering

Forskningsgruppen INTRAlaw har fået 4 mio. kroner fra AU IDEAS til videre forskning i, hvordan globalisering påvirker bl.a. folkeretten, erhvervsretten samt retsudviklingen i Arktis.

Illustration der viser teksten "En ide uden handling er bare en tanke"
En ide uden handling er bare en tanke

Forskningsgruppen International and Transnational Tendencies in Law (INTRAlaw) fra Juridisk Institut har fået bevilget 4 mio. kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond til den videre forskning i globaliseringens påvirkning af forskellige retlige aspekter.

Den samlede rammebevilling fra AU IDEAS var på 50 mio. kroner, og forud for ideudvælgelsen har AU IDEAS modtaget i alt 218 ansøgere med projektideer for mere end 685 mio. kroner. 32 forskningsprojekter har modtaget bevilling og her løber INTRAlaw altså med en af de større bevillinger på 4 millioner til at danne et såkaldt pilotcenter.

Ros fra institutleder og rektor
Institutleder Michael Steinicke er meget begejstret over bevillingen og roser gruppen:

”4 millioner er rigtig flot i sig selv, og den fine bevilling sender et fantastisk stærkt signal om, at vores forskningsgrupper har et rigtig højt og konkurrencedygtigt niveau i deres forskning. At en gruppe med vidt forskellige juridiske fagligheder kan samarbejde om universelle juridiske problemstillinger viser, at vi også står rigtig stærkt, når vi slår os sammen på tværs,” siger han.

”Bag alle store forskningsgennembrud ligger der grundlæggende en god idé. Men det er ikke alle gode idéer, som er fuldstændig flyvefærdige fra start, og derfor er det vigtigt, at der på et universitet er rum og tid til at udforske og udvikle de ideer, som har et åbenlyst potentiale. De mange gode ansøgninger vidner om, at der vitterlig er mange fremragende ideer derude”, siger Brian Bech Nielsen, der er bestyrelsesformand for Aarhus Universitets Forskningsfond og rektor for Aarhus Universitet.

Fire retninger under samme tema
Hovedfokus for forskningen i INTRAlaw-gruppen er den udvikling af retten, der sker som følge af globalisering, internationalisering, europæisering og andre former for inter- eller transnational aktivitet. De fire områder er:

  1. Nye skæringspunkter i nordisk ret
  2. Globaliseret erhvervsliv
  3. Transnationale menneskerettigheder
  4. Retsudvikling i Grønland