1,7 mio. til forskning i juridisk lighed og forskelsbehandling

Peter Nick Storm Stausholm har modtaget knap 1,7 mio. kroner fra Det Frie Forskningsråd til at forske i, hvordan principperne omkring lighed for loven udvikler sig internationalt og hvordan det påvirker den danske forvaltningsret.

23.02.2015 | Andreas G. Jensby

Det Frie Forskningsråd, som ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriet, har netop uddelt de årlige postdocstipendier. Bevillingerne har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Blandt modtagerne inden for kategorien Samfund og Erhverv har ph.d.-studerende Peter Nick Storm Stausholm fra Juridisk Institut fået knap 1,7 mio. kroner til sit forskningsprojekt, som omhandler, hvordan internationale lighedsprincipper påvirker dansk lovgivning. Projektet løber de næste 2-3 år.

I alt har 68 yngre forskere modtaget et postdocstipendium fra Det Frie Forskningsråd - over 600 havde ansøgt.

Nærmere projektbeskrivelse:
I den forvaltningsretlige teori er det anerkendt, at den offentlige forvaltning er bundet af en almindelig lighedsgrundsætning, når der træffes afgørelser i forhold til borgerne. Udgangspunktet er, at »det lige skal behandles lige«. Myndighederne må kun forskelsbehandle borgerne, f.eks. tildele en ydelse til én borger og nægte den til en anden, hvis forskelsbehandlingen sagligt kan begrundes indenfor formålet med den lov, der giver myndigheden kompetence til at træffe afgørelse (en rationalitetstest).

Lighedsgrundsætningen giver dermed myndighederne en temmelig vidtstrakt beslutningsfrihed i forhold til de lighedsprincipper, som er udviklet i EU-retten, den Europæiske Menneskerettighedskonvention og en række andre internationale konventioner. Disse lighedsprincipper kræver, at en forskelsbehandling ikke blot er saglig, men tillige at forskelsbehandlingen er forholdsmæssig og nødvendig, dvs. at formålet med forskelsbehandlingen ikke kunne nås med andre midler (en proportionalitetstest).

Projektets formål er at undersøge betydningen af den konstante udvikling af disse lighedsprincipper i international ret for den beslutningsfrihed, som myndighederne antages at nyde efter den forståelse af lighedsgrundsætningen, der forfægtes i dansk forvaltningsretlig teori.

Yderligere information

Ph.d. Peter Nick Storm Stausholm
Mail: peter@law.au.dk
Telefon: 8716 5457

Forskningsnyhed