Insolvency law

  • 24 May 2019 at the Department of Law

I anledning af EU Kommissionens forslag til nyt direktiv om forebyggende rekonstruktion, som forventes formelt vedtaget i løbet af 2019, afholder Juridisk Institut en konference om såvel indholdet af direktivets bestemmelser, bevæggrundene herfor og de mulige konsekvenser for dansk rekonstruktionsret.

Det er hensigten med konferencen dels at informere og diskutere indholdet af direktivets bestemmelser, og i særdeleshed at igangsætte en debat om, hvorvidt dansk rekonstruktionsret som sådan bør undergå forandringer, og i så fald, hvilke.

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) kan findes her.   

Til information vil konferencen være pointgivende i forhold til den obligatoriske advokatefteruddannelse med det der svarer til 6 lektioner.    


Programme

9.30-9.45.

Registration and coffee

9.45.-10.00

Opening remarks

Professor Tine Sommer, Head of Department of Law at Aarhus University

Professor Kim Sommer Jensen

10.00-10.30

Introductory remarks

·         Directive on preventive restructuring frameworks, Line Langkjær, Assistant professor, Aarhus University

·         Danish restructuring law, Professor Kim Sommer Jensen, Aarhus University

10.30-10.45

Coffee

10.45-12.30

(including short break)

Restructuring in Europe  (Chair: Professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Head of the Bankruptcy Council (Ministry of Justice) and University of Copenhagen.)

·         Schemes of arrangements – experiences with foreign companies doing schemes in the UK – why the need? (Mark Arnold, Barrister, QC, Joint Head of Chambers at South Square)

·         The directive and it’s conflicts with the principle of pacta sunt servanda (Professor Dr. Christoph G. Paulus, member of the EU Commission’s Group of experts on restructuring and insolvency law)

·         The directive and the possibilities to restructure secured debt (Speaker to be confirmed)

 

 

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.30

 

Experience from practice – what is needed (Chair: professor Kim Sommer Jensen, Aarhus University)

·         Partner, Carsten Ceutz, BechBruun, Chairman Danske Insolvensadvokater

·         Partner, Christian Jul Madsen, Kromann Reumert

 

14.30-15.00

Coffee and Cake

15.00-16.30

Valuation in restructuring (Chair: Professor Lasse Højlund Christensen, Aarhus University)

·         Valuation – definitions and principles – state of the art in Denmark, Anette Harritz, Board Chairwoman at KPMG

·         Valuation, class formation and cross class cram down in the directive, Line Langkjær, assistant professor Aarhus University

·         The role of the courts in the valuation process, Lars Lindencrone Petersen, Knowledge Management Partner, BechBruun, adjunct professor at Aarhus University and former head of the Bankruptcy Division at the Martime and Commercial Court)

·          

16.30-17.00

Closing remarks professor Kim Sommer Jensen

 

 

Registration

  • Conference fee: DKK 1.800
  • Conference fee for academics, judges, public servants: DKK 350