Tiltrædelsesforelæsninger: Inge Langhave Jeppesen og Anders Nørgaard Laursen

Inge Langhave Jeppesen og Anders Nørgaard Laursen holder - i forbindelse med deres nye professorater på Juridisk Institut - tiltrædelsesforelæsninger om hhv. udbytte i skatteretten og EU-domstolens syn på skatteretten.

07.02.2017 | Andreas G. Jensby

Dato fre 03 mar
Tid 14:15 16:00
Sted Bygning 1441, lokale 112 (Tåsingegade 3)

Inge Langhave Jeppesen

Anders Nørgaard Laursen

Juridisk Institut har fornøjelsen af at invitere til tiltrædelsesforelæsninger for Inge Langhave Jeppesen og Anders Nørgaard Laursen, som begge er tiltrådt som professorer på instituttet.

Det sker den 3. marts 2017 på Aarhus Universitet, bygning 1441, lokale 112.

Temaer for de to forelæsninger:

Inge Langhave Jeppesen: "Udbytte - og dets dobbeltrolle i skatteretten"

"Udbytte er noget, som et selskab kan vedtage på sin årlige generalforsamling. Det er også udgangspunktet i skatteretten – men kun udgangspunktet, da udbytte i en skatteretlig kontekst er alt, hvad et selskab udlodder til sine aktuelle aktionærer. I skatteretten omfavner udbytte derfor det mere.

Det selskab, som udlodder udbyttet, har ikke fradrag herfor, mens udbyttet hos modtageren kan være enten skattepligtigt eller skattefrit. I krydsfeltet mellem det manglende fradrag og beskatning/ikke beskatning ligger kimen til brugen af udbytte som led i skatteoptimering, men også til brugen af udbytte som ”værnsregel” fra lovgivers side. Forelæsningen vil komme med eksempler på brugen af udbytte, der som et tveægget sværd anvendes af både skatteyder, skattemyndighed og lovgiver.

Anders Nørgaard Laursen: "EU-domstolens fornemmelse for skatteret"

Siden midten af 1980’erne har EU-domstolen spillet en stadigt større rolle på området for de direkte skatter. Og dette til trods for, at de direkte skatter kun i begrænset omfang er omtalt i de traktater, som udgør det retlige grundlag for EU, herunder navnlig Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.

I forelæsningen gives der et overblik over udviklingen i praksis og EU-domstolens syn på skatterettens betydning for realiseringen af Det Indre Marked.

Reception

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i bygning 1414, lokale 312.

Alle er velkomne

Forelæsning / foredrag