Tiltrædelsesforelæsning: Malene Kerzel

Statsskatteloven anno 2018

24.09.2018 | Michael Schrøder

Dato fre 28 sep
Tid 13:15 14:15
Sted Aarhus Universitet, Bygning 1342, lokale 455

Professor Malene Kerzel holder tiltrædelsesforelæsning med titlen: Statsskatteloven anno 2018: Fortidens principper – nutidens udfordringer.

Om forelæsningen:

I forelæsningen gives en række eksempler på, hvorledes Statsskatte- loven og dens principper gennem de senere år i stigende grad er kommet under pres, og det vurderes, om presset kan modstås, eller om tiden er inde til en revurdering af strukturen.

Reception:

Efter forelæsningen vil Juridisk Institut være vært ved en reception.

Læs mere om Malene Kerzel

Forelæsning / foredrag