Tiltrædelsesforelæsning: Professor Lasse Lund Madsen

Psykisk vold og samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse – modeluner eller nødvendige fremskridt i strafferetten?

14.03.2019 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Dato fre 10 maj
Tid 14:15 16:00
Sted Aarhus Universitet, Bygning 1324, lokale 011 (Tvillingeauditorium)

Professor Lasse Lund Madsen holder tiltrædelsesforelæsning med titlen: Psykisk vold og samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse – modeluner eller nødvendige fremskridt i strafferetten?

Om forelæsningen 

Traditionelt har strafferetten haft fokus på tiltaltes retssikkerhed, og større og gennemgribende lovændringer er blevet gennemført efter grundige overvejelser og med inddragelse af Straffelovrådet. Straffelovsbestemmelser har været udformet klart og præcist, og det har været et særkende, at kriminaliseringen af sociale og mellemmenneskelige relationer har været knyttet an til objektive parametre i form af vold og trusler. Bestemmelsen om psykisk vold og den mulige indførelse af en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse udfordrer dette. Er det blot modeluner, der har fået tilsat saft og kraft af #metoo-bølgen, eller er der tale om nødvendige og påkrævede nykriminaliseringer?

Reception

Efter forelæsningen vil Juridisk Institut være vært for en reception.

Forelæsning / foredrag