Tiltrædelsesforelæsning: Bettina Lemann Kristiansen

Retshjælp og Access to Justice

22.12.2017 | Anne Øster Marcussen

Dato fre 26 jan
Tid 11:15 12:15
Sted Lokale 455, bygning 1342.

Professor Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut, holder en tiltrædelsesforelæsning om Retshjælp og Access to Justice. 

Om oplægget: 

"Retshjælp, herunder juridisk rådgivning, bidrager til at sikre borgerne adgang til retfærdighed (Access to Justice), og at borgerne får den retsstilling, som lovgivningen tilsigter. Undersøgelser har dog påvist, at der er et stort udækket behov for retshjælp i Danmark.

I forelæsningen vil den historiske baggrund for retshjælp i Danmark, de aktuelle regler herom samt undersøgelser af, hvordan retshjælpsbehovet ser ud, og hvordan dette søges dækket, blive præsenteret. Herudover vil også forandringer i retshjælpsbehovet blive inddraget."

Tid og sted: 

Tiltrædelsesforelæsning foregår fredag 26. januar 2018 Kl. 11.15 i lokale 455, bygning 1342.

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception. 

Alle er velkomne! 

 

Du kan læse mere om Bettina Lemann Kristiansen her

Forelæsning / foredrag