Temamøde:Anbefalingerne for god selskabsledelse

I november 2017 offentliggjorde Komiteen for god selskabsledelse et sæt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. På temamødet sætter vi fokus på en række centrale spørgsmål omkring de reviderede anbefalinger.

15.11.2018 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Dato man 03 dec
Tid 16:00 18:00
Sted Mogens Zielerstuen, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C

Anbefalingerne er løbende tilpasset i forhold til omverdens ønsker, krav og behov. Kravene til de børsnoterede selskabers transparens og gennemsigtighed er øget over årerne, hvilket sætter nye standarder for de informationer, som virksomhederne skal offentliggøre. Samtidig betyder den øgede fokus på aktivt ejerskab, at anbefalingerne bliver et væsentligt aktiv for de aktionærer, der ønsker engagere sig i de selskaber, de investerer i.

Selv om anbefalingerne retter sig mod de børsnoterede virksomheder, har de en afsmittende effekt på den generelle opfattelse af, hvad der er god selskabsledelse. Det er derfor vigtigt, at alle som arbejder med god selskabsledelse, hvad enten det er som ledelsesmedlemmer, rådgivere eller investorer i større eller børsnoterede virksomheder, har en forståelse af hvilke krav virksomhederne mødes med, og hvordan anbefalingerne kan medvirke til at skabe værdi. 

På temamødet sætter vi fokus på en række centrale spørgsmål:

  • Hvilke overvejelser ligger bag de reviderede anbefalinger?
  • Hvilke ændringer er de centrale?
  • Hvilke krav stilles til bestyrelsernes kompetencer?
  • Hvordan skal samspillet mellem bestyrelsen og aktionærer/investorer være?
  • Hvordan kan de institutionelle investorer påvirke selskaberne gennem generalforsamlingen?
  • Hvad er Komiteens erfaringer med virksomhedernes efterlevelse af anbefalingerne?
  • Hvilke tendenser ses for rammerne for god selskabsledelse fremadrettet?

Tilmeldingsfristen er d. 28. november.

Forelæsning / foredrag