Seneste retspraksis om valuarvurderinger i andelsboligforeninger

Den formueretlige faggruppe indbyder herved til seminar om den seneste retspraksis om valuarvurderinger i andelsboligforeninger

04.10.2019 | Linda Andersen

Dato ons 06 nov
Tid 16:30 17:30
Sted Aarhus Universitet, Vandrehallen ved Aulaen (indgang fra Nordre Ringgade)

I 2019 har Højesteret og Østre Landsret afsagt vigtige domme om valuarvurderinger og prisfastsættelse af andelsboliger. Bl.a. tages der stilling til følgende fire spørgsmål: 1) Hvornår medfører valuarens fejl, at køberen af en andelsbolig har betalt overpris? 2) Hvordan opgøres købers tilbagebetalingskrav? 3) Hvornår ifalder valuaren erstatningsansvar over for køber/sælger? 4) Kan sælger kræve sig kompenseret af valuaren for sin tilbagebetalingspligt over for køber?

På seminaret gennemgås dommene, problemstillingerne og den nuværende retsstilling på området. 

Oplægsholder:  Kristian Graven Nielsen, Adjunkt, ph.d.

Efter seminaret vil der være et let traktement.

Tilmelding kan ske via dette link:
https://events.au.dk/retspraksisomvaluarvurderingeriandelsboligforeninger

Deltagelse er gratis

Frist for tilmelding: 30. oktober 2019

Download invitation

Seminar