Robotterne kommer - disruptes advokatbrancen?

01.08.2017 | Mette Neville

Dato ons 16 aug
Tid 14:30 18:00
Sted Bartholins Allé, 8000 Aarhus C, Bygning 1414, Lokale 317 (Juridisk Kantine)

Hvad betyder nye teknologier for advokatbranchen?

Advokatbranchen udfordres som alle andre brancher af nye teknologier som f.eks. kunstig intelligens, chatbots, crowdsourcing og blockchains.

Det er derfor vigtigt at forstå, hvad disse nye teknologier betyder for advokatbranchen i fremtiden. Hvilke usikkerheder og hvilke muligheder medfører de?

Hvad betyder f.eks. den nye supercomputer Ross for fremtidens rådgivning? Ross kan både finde, strukturere og analysere viden, og så kan den argumentere.

På temamødet sætter vi fokus på en række centrale spørgsmål:

  • Hvilke teknologier er på vej, og hvilke udfordringer medfører de?
  • Hvordan kan nye teknologier anvendes til at innovere advokat-branchen?
  • Hvilke krav stilles der til fremtidens jurist?
  • Er der behov for nye kompetencer?
  • Hvilke krav stiller det til jurauddannelsen?
  • Hvilke krav stiller det til efteruddannelse? 

Praktiske informationer 

Tid: Onsdag den 16. august 2017 kl. 14.30 - 18.00 
Sted: Bartholins Allé, 8000 Aarhus C, Bygning 1414, Lokale 317 (Juridisk Kantine)

Tilmelding

Tilmelding: På mail til Mette Neville på men@law.au.dk
Deltagelse på temamødet er gratis. 

Tilmeld dig temamødet

­

Indlægsholdere på temamødet

Erik P. M. Vermeulen is professor of Business and Financial Law at Tilburg University and Tilburg Law and Economics Center (TILEC), Netherlands. His research focuses on Governance Tomorrow – what kind of business environment maximizes opportunities for success in the digital world. Think social media, peer-to-peer platforms, the Internet of Things, blockchain technology, big data, robotics, and artificial intelligence. Erik’s regularly serves as an expert advisor to international organizations, such as the European Commission ect.

Ulrikke W. Krogbeck is the Head of the Executive Secretariat at Danske Advokater. She has spent the last 6 months understanding the threats and opportunities digitalization, automation, artificial intelligence, start-up cultures, blockchain technology etc. means to the legal profession and what to do about it.

Lotte Eskesen is the chairman of the board of directors at Danske Advokater, and partner at the law firm Gorrissen Federspiel. She has fronted a working group, which during 2017 has been analyzing the threats and opportunities digitalization, automation, artificial intelligence will bring to the legal profession.


Program

Temamødet afholdes på engelsk

14.30-15.00 - Coffee and cake

15.00-15.10 - Welcome - Mette Neville

15.10-16.00 - Disruptive Technology and the Future of Lawyers - Erik P. M. Vermeulen

16.00-16.20 New Technologies and the Innovation of the Legal Business - Ulrikke W. Krogbeck and Lotte Eskesen

16.20-16.40 Coffee break

16.40-17.00 LegalTech and the Future Danish Lawyer - Lotte Eskesen

17.00-17.30 Discussion

17.30-18.00 Networking and a little to eat

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Der vil fremsendes elektronisk deltagerbevis, der dokumenterer 3 lektioners efteruddannelse a 45 minutter.

Møde