Ph.d.-forsvar: Tinglysningens retsvirkninger

Lone Mai Truelsen forsvarer sin ph.d.-afhandling om tingbogens positive og negative troværdighed - gennem en retsdogmatisk analyse.

01.12.2016 | Andreas G. Jensby

Dato tor 15 dec
Tid 11:00 13:30
Sted Aarhus Universitet, bygning 1342, auditorium 455

Ved et offentligt forsvar den 15. december kl. 11.00 forsvarer Lone Mai Truelsen sin ph.d.-afhandling med titlen: 

"Tinglysningens retsvirkninger - En retsdogmatisk analyse af tingbogens positive og negative troværdighed"

I afhandlingen undersøges det om tinglysningssystemet, som forudsat ved tinglysningslovens indførelse, medfører en ubetinget sikkerhed og dermed formodning for en ubetinget tillid til tingbogen.

Emne for forelæsningen:

”Omfanget af beskyttelse af tingbogens positive troværdighed efter TL § 27 og TL § 31 – sikrer reglerne et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, herunder i forhold til tysk ret?”

Bedømmelsesudvalg:

 

  • Professor, ph.d. Claus Rohde, Aarhus Universitet (formand)
  • Landsdommer Lars E. Andersen, Vestre Landsret
  • Universitetslektor, docent Claes Martinson, Universitetet i Göteborg

 

 

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 317, bygning 1414.

Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar