Ph.d.-forsvar: Ole Terkelsen

Afhandlingen "Folkeret og dansk ret" behandler folkerettens retskildemæssige betydning i Danmark og analyserer rammerne for samspillet mellem normer af dansk og international oprindelse.

10.10.2016 | Andreas G. Jensby

Dato fre 28 okt
Tid 12:30 15:00
Sted Aarhus Universitet, bygning 1324, auditorium 011

Fredag den 28. oktober kl. 12.30 forsvarer Ole Terkelsen ved et offentligt forsvar sin ph.d.-afhandling med titlen:

"Folkeret og dansk ret"

Forelæsningens emne:

Afhandlingen ”Folkeret og dansk ret” behandler folkerettens retskildemæssige betydning i Danmark. I afhandlingen analyseres rammerne for samspillet mellem normer af dansk og international oprindelse, herunder i hvilken udstrækning folkeret skal inddrages i retsanvendelsen, og i hvilke tilfælde folkeretten ikke kan indgå.

Sted:

Aarhus Universitet, bygning 1324, auditorium 011

Bedømmelsesudvalg:

  • Højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen (formand)
  • Professor, dr.jur. Jørgen Albæk Jensen, Aarhus Universitet
  • Justitieråd, jur.dr. Thomas Bull, Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 317, bygning 1414.

Alle er velkomne. 

     

Ph.d.-forsvar