Ph.d. forsvar: Thomas Booker

Thomas Booker forsvarer sin ph.d.-afhandling: En retlig analyse af de danske regler om kommunal ejendomsskat.

19.02.2019 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Dato man 11 mar
Tid 13:00 15:30
Sted Auditorium 455, Bygning 1342

Afhandlingen er den første inden for ejendomsbeskatning. Afhandlingen omhandler de regler, der gælder for de kommunale ejendomsskatter (grundskyld, offentlig dækningsafgift og privat dækningsafgift) samt de bagvedliggende regler om vurdering af fast ejendom.

Afhandlingen beskæftiger sig i særlig grad med afgrænsningen af de byrder og rettigheder vedrørende den faste ejendom, som skal indgå i vurderingsgrundlaget (de offentligretlige), og de byrder og rettigheder der som hovedregel ikke skal indgå i vurderingsgrundlaget (de privatretlige). I denne analyse inddrages sammenhængen mellem skatteretten og planlovens særlige måde at integrere privatretlige servitutter i en offentligretlig regulering. Derudover analyseres de forskellige afgrænsningsproblemer, som især reglerne om grundskyld og privat dækningsafgift giver anledning til.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Mats Tjernberg, Lunds Universitet
  • Professor Peter Pagh, Københavns Universitet
  • Professor Inge Langhave Jeppesen, Aarhus Universitet (formand)

Reception

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 317, bygning 1414.

Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar, PhD forsvar