Ph.d. forsvar: Line Herman Langkjær

om danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område, set i lyset af EU's insolvensforordning.

20.08.2018 | Linda Andersen

Dato fre 31 aug
Tid 09:00 11:00
Sted Aarhus Universitet, bygning 1342, auditorium 455


Line Herman Langkjær
forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen "De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område - i lyset af EU’s insolvensforordning".

Forelæsningens emne

”Godsværneting – særligt om reglerne giver danske boer tilstrækkelige muligheder for at anlægge omstødelses- og erstatningssager ved danske domstole.”

Bedømmelsesudvalg

  • Berte-Elen Konow, professor, Universitetet i Bergen
  • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, professor dr.jur., Københavns Universitet
  • Kim Sommer Jensen, professor ph.d., Aarhus Universitet (formand)

Reception

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 317, bygning 1414.

Alle er velkomne.

 

Ph.d.-forsvar