Ph.d.-forsvar: Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsbolig

Kristian Graven Nielsen forsvarer sin ph.d.-afhandling: Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsbolig – set fra bestyrelsens perspektiv.

01.06.2018 | Michael Schrøder

Dato fre 15 jun
Tid 13:00 15:30
Sted Aarhus Universitet, bygning 1342 , auditorium 455

Prisen på andelsboliger er reguleret af en række komplicerede maksimalprisregler i andelsboligforeningslovens § 5, som de almindelige andelshavere i bestyrelsen - i lyset af et potentielt erstatningsansvar - skal håndtere i kraft af bestyrelsens lovbestemte pligt til at kontrollere prisen i forbindelse med overdragelser.

Helt overordnet foretages der i afhandlingen en retsdogmatisk analyse af de retlige forhold, som maksimalprisreglerne aktualiserer for andelsboligforeningens bestyrelse.

Afhandlingen indeholder således dels en analyse af maksimalprisreglerne, dels en analyse af de erstatningsretlige problemstillinger, som udspringer heraf for bestyrelsen og foreningen.

I relation til sidstnævnte undersøges det desuden, hvilken betydning det har for bestyrelsens og foreningens erstatningsansvar, at eksterne aktører (bl.a. administratorer, revisorer, advokater, ingeniører og arkitekter) enten selvstændigt har forestået priskontrollen eller har rådgivet bestyrelsen i forbindelse hermed.

Endelig behandles de nye regler i andelsboligforeningsloven om bl.a. bestyrelsens pligter, som træder i kraft d. 1. juli 2018, herunder i forhold til om reglerne de jure eller de facto har betydning for culpabedømmelsen.

Forelæsningens emne:

”Forhold og identifikation mellem de erstatningsansvarlige for en fejlagtig prisansættelse”

Bedømmelsesudvalg:

  • Bjarte Askeland, professor dr. juris, Universitetet i Bergen
  • Niels Grubbe, forhenværende højesteretsdommer
  • Kasper Stensgaard, professor ph.d., Aarhus Universitet (formand)

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 317, bygning 1414. Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar