Ph.d.-forsvar: Entreprenørens ekstraarbejder

Kristian Skovsgaard forsvarer sin ph.d. om entreprenørens ekstraarbejder og nærmere bestemt, hvornår disse ekstraarbejder skaber tvivl og tvist mellem parterne.

10.11.2016 | Andreas G. Jensby

Dato fre 09 dec
Tid 13:00 15:30
Sted Aarhus Universitet, bygning 1333 , auditorium 101 (A1)

Kristian Skovsgaard forsvarer offentligt sin afhandling med titlen:

"Entreprenørens ekstraarbejder"

Afhandlingen behandler de i dansk ret gældende regler om entreprenørens ekstraarbejder. I afhandlingen analyseres og afdækkes en række problemområder, hvor ekstraarbejder skaber tvivl og tvist mellem parterne."

Emne for forelæsningen:

Entreprenørens ekstraarbejder, herunder med en redegørelse for mulighederne for at aftale og honorere ekstraarbejder i forbindelse med arbejder, der udbydes efter EU's udbudsregler samt disse reglers betydning for aftalefortolkningen.

Bedømmelsesudvalg:

  • Førsteamanuensis, ph.d., Herman Bruserud, Universitetet i Oslo
  • Professor, dr.jur. Ole Hansen, Københavns Universitet
  • Professor, lic.jur., Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet (formand)

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 311-317, bygning 1414.

Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar