Ph.d.-forsvar: Bestyrelsesansvaret i lyset af den finansielle krise

Janus Winther Høy forsvarer sin ph.d.-afhandling: Retsopgøret efter bankkrakkene – en analyse af bestyrelsesansvaret efter dommene i Capinordic Bank, Amagerbanken og Roskilde Bank-sagerne.

30.04.2018 | Michael Schrøder

Dato fre 25 maj
Tid 13:00 15:30
Sted Aarhus Universitet, bygning 1342 , auditorium 455

Den finansielle krise med start i 2007 er flere steder betegnet som den værste krise siden krakket på Wall Street i 1929, der senere ledte til den store depression i 30’erne.

Årsagerne til krisens start i 2007 skal først og fremmest findes i den internationale bankverden med udgangspunkt i USA, hvor krisen startede som en finansiel krise.

De samfundsmæssige økonomiske omkostninger af den finansielle krise blev for Danmark alene anslået til ca. 200.000 mia. kr. svarende til et produktionstab på 12 % af BNP over de fem år fra 2007 til 2012.

Det er flere steder anført, både nationalt og internationalt, at inkompetente ledelser i bankerne var en medvirkende årsag til, at krisen fik det omfang, som den fik, og vi så her i Danmark, at et væld af banker krakkede under krisen.

Den finansielle krise førte således til et retsopgør inden for den finansielle sektor, hvor der føres/er ført erstatningssager mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank, ebh bank, Løkken Sparekasse, Capinordic Bank, Eik Bank Danmark, Eik Banki og Amagerbanken.

Med udgangspunkt i dette har afhandlingens emne været "bestyrelsens ansvar i lyset af den finansielle krise", og afhandlingen har overordnet forsøgt at besvare spørgsmålet:

”Hvorvidt og i givet fald hvordan har den finansielle krise og det heraf følgende retsopgør i den finansielle sektor påvirket bestyrelsesansvaret i dansk ret?"

Til besvarelse af spørgsmålet om, hvorledes den finansielle krise og retsopgøret i den finansielle sektor har påvirket bestyrelsesansvaret, har afhandlingen analyseret, om der er et skærpet bestyrelsesansvar inden for den finansielle sektor. Dette er sket ved en sammenligning af bestyrelsesansvaret i finansielle virksomheder med bestyrelsesansvaret i almindelige kapitalselskaber.

Forelæsningens emne:

”Retsopgøret efter bankkrakkene – en analyse af bestyrelsesansvaret efter dommene i Capinordic Bank, Amagerbanken og Roskilde Bank-sagerne”.

Bedømmelsesudvalg:

  • Rolf Dotevall, professor, Göteborgs Universitet
  • Jan Schans Christensen, højesteretsdommer, Højesteret
  • Hanne Søndergaard Birkmose, professor, Aarhus Universitet (formand)

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 317, bygning 1414.

Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar