Ph.d.-forsvar: Almenvellet

Niels Langager forsvarer sin ph.d.-afhandling: Almenvellet - en analyse af formålets betydning ved indgreb i ejendomsretten.

02.11.2017 | Michael Schrøder

Dato fre 24 nov
Tid 13:00 15:30
Sted Aarhus Universitet, bygning 1324, auditorium 025

Niels Langager

Genstanden for de retsdogmatiske analyser i ph.d.-afhandlingen er grundlovens § 73 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Tillægsprotokol 1, art. 1. I afhandlingen undersøges det, hvilken betydning formålet har for vurderingen af lovligheden af et indgreb i ejendomsretten.

Med andre ord: Hvad betyder det, at et ejendomsindgreb skal være i almenvellets/samfundets interesse, og hvem bestemmer, hvilke interesser almenvellet/samfundet har?

Udover at undersøge hvornår et formål er lovligt, tages der også stilling til spørgsmålet om, hvorvidt formålet kan have betydning for indgrebets lovlighed i videre omfang.

I den henseende er fokus primært på det proportionalitetskrav, der indeholdes i såvel grundloven som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Afslutningsvist indeholder afhandlingen en række betragtninger af mere retspolitisk karakter.

Forelæsningens emne:

”Almenvellet og beskyttelsen af ejendomsretten efter grundlovens § 73 og Den europæiske menneskerettighedskonvention”

Bedømmelsesudvalg:

  • Michael Hansen Jensen, professor, Aarhus Universitet (formand)
  • Stig Harald Solheim, professor, UiT Norges arktiske universitet
  • Jens Elo Rytter, professor, Københavns Universitet

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i frokostlokale 317, bygning 1414.

Alle er velkomne.

Mere information

Cita Dyveke Kristensen,  PhD Secretary
The Department of Law
Aarhus BSS - Aarhus University

Mail: cita@law.au.dk 

Ph.d.-forsvar