Nyt fra Familieretten - Irene Nørgaard takker af

Efter mere end 30 år på Juridisk Institut går professor, dr.jur. Irene Nørgaard på velfortjent pension. Dette markeres med faglige oplæg om Familieretten og efterfølgende reception.

30.01.2017 | Andreas G. Jensby

Dato tor 11 maj
Tid 11:00 14:00
Sted Store Juridisk Auditorium (1343/275) på Aarhus Universitet

Efter mere end 30 år på Juridisk Institut går professor, dr.jur. Irene Nørgaard på velfortjent pension. Dette ønsker vi at markere med faglige oplæg:

Torsdag den 11. maj 2017 kl. 11.00 til 14.00

i Store Juridisk Auditorium (1343/275) efterfulgt af reception i Juridisk Instituts frokoststue (1414/312).

 

Program:

 - Velkomst - ved institutleder Tine Sommer

 - Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold - ved højesteretsdommer Anne Louise Bormann

 - Højesteretsdom af 3. november 2016 – er 26 års diskussion om anpartssæreje nu slut? - Ved advokat (H) Jørgen Grønborg

 - Familierettens fremtid - Ved lektor Caroline Adolphsen og adjunkt Eva Naur

 - Reception 

Tilmeld dig her

     

Reception