Miniseminar

Danske forpligtelser ift. ”access to justice” under Aarhuskonventionen

09.01.2020 | Linda Andersen

Dato tor 13 feb
Tid 13:00 17:00
Sted Preben Hornung Stuen, AU´s Konferencecenter, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens vej 2, 8000 Aarhus C


Juridisk Institut afholder et miniseminar om de danske forpligtelser i forhold til "access to justice" under Aarhuskonventionen

torsdag den 13. februar 2020 kl. 13.00-17.00

Preben Hornung Stuen, AU´s Konferencecenter, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens vej 2, 8000  Aarhus C

Program  (download som PDF)

 

13:00-13:15                

Velkomst ved institutleder

13:15-14:15                 

Professor, jur. Dr. Jonas Ebbesson, Stockholms Universitet, der er formand for Compliance-komite under Aarhuskonventionen, fortæller om komiteens arbejde med den rette forståelse go anvendelse af konventionen (https://www.su.se/profiles/ebbes-1.183752)

14:15-14:30    

Spørgsmål fra deltagerne til Jonas Ebbeson

14:30-15:00  

                       

Kaffepause

15:00-16:00  

Med fokus på de processuelle rettigheder, der er sikret i konventionen, drøftes de udfordringer, som digital forvaltning indebærer. Drøftelserne indledes med nogle konkrete spørgsmål fra professor dr. jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet.

16:00-16:30                      

Professor, ph.d. Anette Storgaard, Aarhus Universitet præsenterer AtJ-Europe, som hun og professor Bettina Lemann Kristiansen har etableret og søger EU-finansiering til (accesstojust.net)

16:30-17:00

Afslutning – social networking med vin og chips


Miniseminaret foregår som udgangspunkt på dansk, men er der engelsktalende deltagere, så vil det foregå på engelsk.

Tilmelding

Tilmelding sker via dette link senest 6. februar 2020

https://events.au.dk/danskeforpligtelseriforholdtilatj

Målrettet beskrivelse

Miniseminaret sætter fokus på de særlige rettigheder, som Aarhuskonventionen – med Danmarks og EU’s deltagelse i konventionen – sikrer borgere og miljøorganisationer inden for miljøområdet.

Formålet med seminaret er at øge forståelsen for de særlige rettigheder, som borgere og miljøorganisationer skal sikres i form af indsigt i miljøoplysninger (dokumenter, status m.v.), aktiv deltagelse i beslutningsprocesser og udvidet adgang til at kunne klage til et uafhængigt klageorgan eller domstolene. Det sikres bl.a. ved, at formanden for det tvistorgan (Compliance-komiteen), der behandler klager, på seminaret vil redegøre for, hvordan organet afgrænser sin kompetence og i øvrigt fungerer.

Deltagerne kan stille spørgsmål og herved opnå afklaring på eventuelle usikkerhed. Det er i den sammenhæng på seminaret et særligt fokus på at få afklaret, hvor langt digitaliseringen af miljøforvaltningen – herunder anvendelsen af selvbetjenings-systemer og automatiske beslutningssystemer – kan gå, uden at de indebærer krænkelser af de rettigheder, der er sikret ved konventionen og de EU-regler, der gennemfører konventionen. Hvilke konsekvenser har digitaliseringen eksempelvis på retten til at få efterprøvet en truffet afgørelse? Hvordan kan den berørte offentlighed deltage i en elektronisk beslutningsproces, der er baseret på digitale konstitutive kort, beregningsmodeller og mere eller mindre fuldt automatiseret? Kan klageorganet bare bruge det samme digitale system og samtidig reelt foretage en efterprøvelse?

Afslutningsvis vil der blive informeret om et europæisk samarbejde, der er etableret om forskning i retten til at opnå retfærdighed (access to justice), som to af instituttets professorer er ansvarlige for.

Målgruppen

Personer, der arbejder i den offentlige forvaltning – herunder de personer, der sidder i Nævnenes Hus, hvor spørgsmålet vedrørende klagebehandling er centralt.

Advokater og andre rådgivere.

Personer, der er tilknyttet Retshjælpsorganisationer o.l.

 

CREDI, Juridisk Institut
Tags: access to justice, forpligtelser, Aarhuskonventionen