Max Sørensen-forelæsningen 2020

Lars Bay Larsen, dommer ved EU-Domstolen, holder dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: EU-beskyttelse af retsstatsprincippet og risikoen for utilsigtede side- og følgeskader.

25.10.2019 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Dato tir 18 feb
Tid 10:00 12:00
Sted Aulaen, Aarhus Universitet

Max Sørensen-forelæsningen er et fast årligt arrangement, hvor store personligheder med noget på hjerte og dyb indsigt i folkeret, EU-ret eller forfatningsret gæster Juridisk Institut.    

EU-beskyttelse af retsstatsprincippet og risikoen for utilsigtede side- og følgeskader 

EU-Domstolen har for nylig afsagt domme om den polske domstolsreform, som har vakt genlyd i Danmark og resten af Europa. Beskyttelsen af retsstatsprincippet har været et omdrejningspunkt i sagerne.

Retsstatsprincippet er en af de grundlæggende værdier i EU. Med udgangspunkt i EU-Domstolens domme om den polske domstolsreform vil dommer ved EU-Domstolen Lars Bay Larsen belyse EU-beskyttelsen af retsstatsprincippet. Samtidig vil Lars Bay Larsen give et bud på, om dommene har givet anledning til en form for utilsigtede side- og følgeskader på andre områder, hvor det måske var mindre oplagt, at retsstaten konkret var truet.

Lars Bay Larsen er dommer ved EU-Domstolen. Tidligere har han været dommer i Højesteret fra 2003 til 2006. Forinden havde han bl.a. været afdelingschef først i Justitsministeriets Civil- og Politiafdeling og siden i Justitsministeriets Lovafdeling.

Han har eksamen i statskundskab fra 1976 og er cand.jur. fra 1983. Han har i en årrække undervist ved Københavns Universitet.

Dertil har Lars Bay Larsen varetaget forskellige internationale hverv. Bl.a. var han fra 1998 til 2000 Danmarks repræsentant i Europol Management Board.

Prisoverrækkelse og reception

Forud for selve forelæsningen overrækkes vanen tro priserne for dette års Max Sørensen-prisopgaver, hvor studerende hædres for deres særlige opgaver inden for et folkeretligt emne. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis, hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”.   

Efter prisoverrækkelse og forelæsning er Juridisk Institut vært ved en reception i Vandrehallen.

Forelæsning / foredrag