Max Sørensen-forelæsningen 2019

Direktør, dr.jur. Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder holder dette års Max Sørensen-forelæsning med titlen: "Pragmatisk jura – fyord eller nødvendighed?".

14.11.2018 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Dato tir 19 feb
Tid 10:00 14:00
Sted Aulaen, Aarhus Universitet

Direktør, dr.jur. Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder. Foto: Institut for Menneskerettigheder

Max Sørensen-forelæsningen er et fast årligt arrangement, hvor store personligheder med noget på hjerte og dyb indsigt i folkeret, forfatnings- og forvaltningsret gæster Juridisk Institut.

Pragmatisk jura – fyord eller nødvendighed?

Dansk jura er hverken formalistisk eller idealistisk. Dansk jura er pragmatisk, men retspragmatismen er alligevel en både overset og ugleset retsteori.

Direktør, dr. jur. Jonas Christoffersen argumenterer med afsæt i ny og gammel retsfilosofi for, at retspragmatismen er den retsteori, der bedst svarer til den danske retsudøvelse. Retskilde- og fortolkningslæren trænger til et eftersyn, fordi den har for mange blinde vinkler.

Han har været direktør for Institut for Menneskerettigheder siden 2009. Tidligere har han bl.a. været advokat med møderet for landsret, ansat som forsker på Københavns Universitet, konstitueret landsdommer ved Østre Landsret og dommerfuldmægtig i Højesteret.

Han er doctor juris (dr.jur.) fra 2008 på en disputats om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Han har et omfattende forfatterskab bag sig. Han har for nylig bl.a. været med til at udgive en omfattende kommentar til EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Han var med i redaktionskomitéen for værket ‘Max Sørensen 100 år’ fra 2013.

Dertil har Jonas Christoffersen siddet i flere råd og udvalg. Han er medlem af ytringsfrihedskommissionen og var medlem af udvalget om inkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet. 

Prisoverrækkelse og reception

Forud for selve forelæsningen overrækkes vanen tro priserne for dette års Max Sørensen-prisopgaver, hvor studerende hædres for deres særlige opgaver inden for et folkeretligt emne. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis, hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”.   

Efter prisoverrækkelse og forelæsning er Juridisk Institut vært ved en reception i Vandrehallen.

Forelæsning / foredrag