Max Sørensen- forelæsningen 2018

Jens Kristiansen, professor i arbejdsret ved Københavns Universitet, holder årets Max Sørensen-forelæsning med titlen "EU-rettens betydning for fortolkningen af dansk ret".

12.02.2018 | Michael Schrøder

Dato tir 20 feb
Tid 10:15 13:00
Sted Aulaen, Aarhus Universitet

Professor, dr.jur. Jens Kristiansen

Højesterets dom i Ajos-sagen vakte genlyd i Danmark og resten af Europa.

I dommen afviste Højesteret, at det var muligt at give en funktionær en fratrædelsesgodtgørelse, selv om funktionæren havde krav på godtgørelsen ifølge en EU-dom.

Med udgangspunkt i Ajos-dommen og andre nyere højesteretsdomme vil professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, belyse EU-rettens betydning for fortolkningen af dansk ret og give sit bud på, om Højesteret er slået ind på en mere kritisk kurs over for EU-Domstolens retsanvendelse.

Jens Kristiansen

Jens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Københavns Universitet.

Han er doktor juris (dr.jur.) fra 1997. Fra 2008-2016 har Jens Kristiansen desuden været medlem af EU-kommissionens arbejdsretlige ekspertnetværk, der løbende rådgiver om forholdene i medlemslandene, og The European Labour Law Network, som foretager komparative analyser af de arbejdsretlige systemer i Europa.

Reception

Efter forelæsningen er Juridisk Institut vært ved en reception i Vandrehallen. Alle er velkomne.

Seminar

Der afholdes et seminar om et aktuelt folkeretligt emne med oplæg fra lederen af Udenrigsministeriets juridiske tjeneste Tobias Rehfeld.

Seminaret er åbent for alle interesserede og foregår i Juridisk Instituts retssal i lokale 1412/329 fra kl. 13.00.

Max Sørensen-forelæsningen

Juridisk Institut afholder hvert år en forelæsning til ære for professor, dr.jur. Max Sørensen (1913- 1981), som i perioden fra 1947 til 1972 var professor i retsvidenskab på Aarhus Universitet.

I løbet af sin ansættelse gjorde Max Sørensen en stor indsats for det juridiske studium og var ydermere en af grundlæggerne bag statskundskab på Aarhus Universitet. Det var et tilbud om at blive den første danske dommer ved EF-domstolen, som i 1972 fik ham til at fratræde sit professorat på Aarhus Universitet.

Yderligere information

Professor Jørgen Albæk Jensen

jaj@law.au.dk

Forelæsning / foredrag